Skočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie riadnych volieb do Akademického senátu FZaSP TU

VYHLÁSENIE A HARMONOGRAM

riadnych volieb  do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Podľa § 3 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem riadne voľby do Akademického senátu TU FZaSP.

Voľby budú prebiehať v dňoch 14. až 16. novembra 2022 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave.

Nahlasovanie kandidátov do Akademického senátu TU FZaSP bude na vrátnici TU FZaSP  prostredníctvom návrhových lístkov.

Harmonogram:

menovanie volebnej komisie: 17.10.2022
nahlasovanie návrhov na kandidátov do AS: 18.10. – 7.11. 2022
zverejnenie zoznamu kandidátov do AS: 8.11. 2022
voľby do AS: 14.-16.11. 2022
zverejnenie výsledkov: 16.11. 2022

        

V riadnych voľbách do Akademického senátu TU FZaSP bude volených 10 zástupcov a náhradníci zo zamestnaneckej časti akademickej obce TU FZaSP a  5 zástupcovia a náhradníci zo študentskej časti akademickej obce TU FZaSP.

V Trnave, dňa 14.10.2022

PhDr. Kristína Grendová, PhD. v. r.
predsedníčka AS TU FZaSP

Menovanie volebnej komisie