Skočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za študentskú časť Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave
Podľa § 16 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu TU v Trnave. Voľby sa uskutočnia v dňoch 2. – 4. mája 2023 v čase od 10:00 do 13:00 hod v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP.

viac info tu