Skočiť na hlavný obsah

Týždeň fakulty 2023 – Verejné zdravotníctvo - video

Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 22. 3. 2023 uskutočnilo podujatie Týždeň fakulty. Počas tohto podujatia členovia katedry verejného zdravotníctva odprezentovali informácie o aktuálne prebiehajúcich projektoch: 

  • Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike,
  • PRESCRIP-TEC (Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer),
  • AIRES (Artificial Intelligence for Renewable Energy Systems) a 
  • SUNI-SEA (Scaling-Up Noncommunicable Diseases Interventions in South-East Asia). 

V závere programu bolo predstavené video zamerané na pôsobenie, činnosť a záujmy katedry verejného zdravotníctva.