Skočiť na hlavný obsah

Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Dňa 10.10. si pripomíname Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti iniciovaný od roku 2005 na podnet charitatívnej organizácie Help the Hospices vo Veľkej Británii. Deň je určený na podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti na celom svete. Cieľom dňa je zvýšenie povedomia verejnosti, získanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja hospicovej a paliatívnej starostlivosti, zvýšenie jej dostupnosti na celom svete a zameranie sa na potreby pacientov a opatrovateľov.

Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich je prezentovaná cielene pripravovaným programom paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Ide o bio-psycho-sociálny prístup, ktorý zohľadňuje priority chorých a umierajúcich, sprevádzanie najťažším úsekom života ako i následnú, respitnú, starostlivosť o rodinu.

 

Úlohou paliatívnej a hospicovej starostlivosti je:

  1. zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti,
  2. poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia,
  3. zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav,
  4. neurýchľovať ani neodďaľovať smrť,
  5. zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou,
  6. integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta ,
  7. poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti,
  8. poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho smrti v čase smútenia. Paliatívnu starostlivosť zabezpečuje multidisciplinárny tím lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov (psychológ, špeciálny pedagóg/liečebný pedagóg, sociálny pracovník), duchovných a dobrovoľníkov.

 

Otázky spojené s koncom ľudského života zaujímali človeka od nepamäti. Starosť o dobrú smrť sa spája so starosťou o dobrý a úspešný život, spokojnosťou, šťastím a v neposlednom rade aj s hľadaním zmyslu života.

Otázky života a smrti sa pre súčasného človeka nestali ľahšími, či menej významnými ako boli pre generácie pred nami. Odpovede na tieto otázky vyžadujú našu pozornosť, empatické cítenie, pomáhať všetkým prijať realitu smrti ako prirodzenú súčasť života a snahu, aby nikto nezostal v posledných chvíľach svojho života sám.

 

Za katedru ošetrovateľstva PhDr.Jana Čapská,PhD.