Skočiť na hlavný obsah

SVETOVÝ DEŇ DIABETU

Už 99 rokov od objavu inzulínu

Svetový deň diabetu sa pripomína od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. V tento deň roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. V roku 1923 bola za tento objav udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o cukrovke, diagnostike a liečbe.

Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať koncentráciu krvného cukru v bežných medziach. Častejší je diabetes mellitus 2. typu, ktorý súvisí so životným štýlom. Diabetes nie je iba dedičné ochorenie, preto by sa mali mať na pozore aj tí, ktorí ochorenie v rodine nemajú. Ak nie je diabetes liečený alebo je liečený nedostatočne, môže viesť k poškodeniu niektorých tkanív, predovšetkým očí, obličiek, periférnych nervov a ciev.

Univerzálnym logom diabetu je od roku 2007 modrý kruh, ktorý je symbolom jednoty. Múdrosť hovorí, že „v jednote je sila“, ktorá jediná je kľúčom k úspechu. Modrá je farba oblohy, ktorá patrí všetkým ľuďom na planéte Zem.

Cukrovkou dnes celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí. Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 350- tisíc ľudí, pričom štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. V 90 percentách prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Preto sa dnes hovorí o tzv. diabezite – hrozbe a výzve nového tisícročia. Má charakter globálnej epidémie, ale ide o stav, ktorý je preventabilný. V súčasnosti z celosvetového pohľadu zomiera viac ľudí na dôsledky obezity ako na následky podvýživy.

 

Za kolektív Katedry ošetrovateľstva: PhDr. Iveta Vidi, PhD.