Skočiť na hlavný obsah

Stretnutie akademickej obce 29.11.2023

V stredu 29.11.2023 sa konalo stretnutie akademickej obce TU FZaSP. Prítomných zamestnancov a študentov privítali dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a predsedníčka akademického senátu PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH. Dekan fakulty informoval o aktuálnom dianí na fakulte a univerzite, ako aj najdôležitejších udalostiach za rok 2023. Zamestnanci a študenti boli informovaní  o akreditačnom procese, voľbe rektora, spoločnom projekte s UCM a 30. výročí fakulty, ktoré bude v roku 2024. V následnej diskusii mohli prítomní diskutovať s vedením fakulty.