Skočiť na hlavný obsah

Stanovisku Akademického senátu

Akademický senát Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave sa pripája k stanovisku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 15. 2. 2022 a výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatej dňa 9. 2. 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt. Akademický senát Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave podporuje iniciatívu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách.

https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyzva-rvs-sr-akademickym-senatom-fakult-a-vysokych-skol/?mdocs-cat=null

 

https://www.truni.sk/news/stanovisko-akademickeho-senatu-trnavskej-univerzity-v-trnave-k-navrhu-novely-zakona-o-vysokych