Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne skúšky v odboroch Sociálna práca a Verejné zdravotníctvo

Dňa 13.12.2023 o 10,00 hod. sa bude konať v zasadačke dekana rigorózna skúška v odbore Sociálna práca (1 rigorozantka) a dňa 14.12.2023 o 10,00 hod. sa bude konať v zasadačke dekana rigorózna skúška v odbore Verejné zdravotníctvo (2 rigorozantky).