Skočiť na hlavný obsah

Rigorózna skúška v študijnom odbore Sociálna práca

Dňa 14.12.2022 o 13,00 hod. sa koná v zasadačke dekana TU FZaSP v Trnave obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška v študijnom odbore Sociálna práca.