Skočiť na hlavný obsah

Rigorózna skúška v odbore Ošetrovateľstvo

Dňa 6.12.2023 sa o 12,30 hod. bude konať rigorózna skúška v odbore Ošetrovateľstvo (1 rigorozantka), v zasadačke dekana, budova TU FZaSP v Trnave.