Skočiť na hlavný obsah

Pozvanie na kávu a čaj

Počas týždňa Vedy a techniky sa na Katedre sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave uskutoční opakované pracovné stretnutie so zástupcami všetkých praxových pracovísk, v ktorých majú možnosť študenti sociálnej práce vykonávať odbornú prax a zároveň získavať nové praktické kompetencie potrebné pre kvalitný výkon sociálnej práce v budúcnosti.

Stretnutie prebehne v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v utorok 8.11.2022 o 10:00 hod. Cieľom stretnutia je ocenenie praxových pracovísk za ich nesmierny podiel na odbornej príprave študentov ako aj odovzdávanie spätnej väzby tak zo strany učiteľov, študentov ako aj zástupcov praxových pracovísk, vďaka ktorej sa nám dlhodobo darí skvalitňovať praxe a pripravovať študentov, ktorí budú pre prax prínosom.

Pozvánka na stretnutie