Skočiť na hlavný obsah

Harmonogram doplňujúcich volieb AS TU FZaSP 4.5.2023

HARMONOGRAM

 doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu TU budú prebiehať v dňoch 2. -  4. 5 . 2023 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí     v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave. Nahlasovanie kandidátov/k do Akademického senátu bude na vrátnici TU FZaSP prostredníctvom návrhových lístkov.

 

Harmonogram:

nahlasovanie návrhov na kandidátov/k do AS:  12.-25. apríl 2023
zverejnenie zoznamu kandidátov/k do AS:  26. apríl 2023
voľby do AS:  2.-4. máj 2023
zverejnenie výsledkov:  4. máj 2023

 Voľby bude riadiť volebná komisia v zložení:

predseda:
PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH

členovia:
PhDr. Zuzana Bárdyová,
PhD. MPH doc. PhDr. Jana Martinková,
PhD. MPH Mgr. Denisa Hažerová
Mgr. Samuel Paulík

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu TU bude volený/á 1 zástupca/kyňa a náhradníci zo študentskej časti akademickej obce TU FZaSP.

V Trnave, dňa 11.4.2023

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH v. r.
predsedníčka AS TU FZaSP