Skočiť na hlavný obsah

Harmonogram doplňujúcich volieb AS TU FZaSP 2022

VYHLÁSENIE A HARMONOGRAM
doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Podľa § 14 ods. 4 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem riadne voľby do Akademického senátu TU FZaSP. Voľby budú prebiehať v dňoch 12. až 14. decembra 2022 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave. Nahlasovanie kandidátov do študentskej časti Akademického senátu TU FZaSP bude na vrátnici TU FZaSP prostredníctvom návrhových lístkov.

Harmonogram:
menovanie volebnej komisie: 8.11.2022
nahlasovanie návrhov na kandidátov do AS: 18.11.- 2.12. 2022
zverejnenie zoznamu kandidátov do AS: 5.12. 2022
voľby do AS: 12.12. -14.12. 2022
zverejnenie výsledkov: 14.12. 2022

Podľa § 5 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave menujem volebnú komisiu pre riadne voľby do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá bude pracovať v zložení:

predseda:
PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH.

členovia:
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD. MPH.
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. MPH.
Mgr. Samuel Paulík
Mgr. Adriana Lutišanová

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu TU FZaSP budú volení 4 zástupcovia a náhradníci zo študentskej časti akademickej obce TU FZaSP.

V Trnave, dňa 8.11.2022

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH v. r.
predsedníčka AS TU FZaSP