Skočiť na hlavný obsah

Edukačný workshop pre študentov OŠE 9.11.2022

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 9.11.2022 o 8:00 hod. uskutoční v Aule Pazmáneum Trnavskej univerzity v Trnave edukačný workshop pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo na Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. 

 

Program workshopu: 

8:00  –  8:15 – privítanie účastníkov workshopu - dekan fakulty, vedúca katedry

8:15 – 9:15 – FN Trnava (Fakultná nemocnica Trnava je najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji a súčasne je výučbovou základňou FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave) 

9:15 – 10:15 – AGEL (Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe). 

10:15 – 11:15 – Národný onkologický ústav (NOÚ, Špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti). 

11:15 – 12:15 – Nemocnica Bory, Bratislava (koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia).  

12:15 – 13:15 – SANOM, Bratislava (Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Poskytuje neurorehabilitačnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou i ambulantnú liečbu). 

13:15 – 14:15 – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava (NÚSCH a.s., poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny s celoslovenskou pôsobnosťou. Je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev  v celej škále veku). 

Počas celého trvania workshopu bude prebiehať v priestoroch chodby pri Aule Pazmáneum prezentácia simulačných pomôcok firmy HELAGO.

Podujatie podporili: AGEL a HELAGO