Skočiť na hlavný obsah

DIEŤA V OHROZENÍ - Videa z konferencie

KONFERENCIA SA KONALA POD ZÁŠTITOU PEDIATRA A DEKANA FZASP TU prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.

Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie výskumné zistenia, ktoré sú užitočné pre prax sociálnej práce, a ktorých objektom skúmania je dieťa a jeho rodina.

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D
Fakulta sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne | pozvaná prednáška
„Problémy profesionální pomoci dětem a rodinám v ČR (výzkumní zjištění)“


 

PhDr. Jitka Navrátilová, Ph.D
Fakulta sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne
„Rodičovství za mřížemi – potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů“


 

PhDr. Monika Punová, PhD.
Fakulta sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne
“Příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem u dětí s rodičem ve vězení”


 

Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Mgr. Peter Patyi, PhD., Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
„ Rýchla diagnostika syndrómu týraného , zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa“


 

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr, Katarína Molnárová Letovancová, PhD., Mgr. Barbora Kolková
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
„Včasná intervencia a proces tranzície detí so zdravotným postihnutím do školského systému“


 

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
„Projekt rozvoja inkluzívneho vzdelávania vo vybratých krajinách EÚ- správa z projektu“