Skočiť na hlavný obsah

Dekanské voľno 29.9.2021

OZNAM
Udeľujem d e k a n s k é v o ľ n o
pedagógom a študentom, ktorí sa zúčastnia zasadnutia
Akademickej obce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
dňa 29.9.2021 9,30 – 13,00 hod.


prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.
dekan fakulty