Skočiť na hlavný obsah

Dekanské voľno 20.9.2021

OZNAM
Dňa 20.9.2021 udeľujem d e k a n s k é   v o ľ n o
študentom a pedagógom TU FZaSP v Trnave,
ktorí sa zúčastnia na sv. omši Veni Sancte a na slávnostnej akadémii v sále Mariannum, pri príležitosti otvorenia nového akademického roku 2021/2022.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.
dekan fakulty