Skočiť na hlavný obsah

Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca

Vážení kolegovia, milí študenti,

v akademickom roku 2020/2021 je katedra sociálnej práce hostiteľom a usporiadateľom celosloveského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore sociálna práca , ktoré sa uskutoční 4. mája 2021. Hoci sa vzhľadom na pretrvávajúci pandemickú situáciu tento ročník súťaže presunul do on-line priestoru, tešíme sa záujmu študentov, ktorí sa do súťaže ŠVOČ prihlásili so zaujímavými témami. Pozývame všetkých, ktorých prezentované témy zaujali, aby sa k nám pridali. Môžete tak urobiť prostredníctvom odkazov, ktoré nájdete v programe.

Pozvánka

Bakalárska sekcia program + hodnotenie pre komisiu 2021

Magisterská sekcia program + hodnotenie pre komisiu 2021