Skočiť na hlavný obsah

Ošetrovateľstvo - absolventky

Ivana Mikulová Absolventka OŠE

Rola sestry je v procese uzdravovania nenahraditeľná, nielen v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti ale aj zameraním sa na psychické, sociálne a duchovné potreby pacienta. Sestra dokáže poskytnúť chorému istotu, pochopenie a empatiu, ktorú v nemocnici veľmi potrebuje, práve to bolo mojou motiváciou k výberu ošetrovateľstva.

Už počas štúdia nás vyučujúci učia a vedú k samostatnému poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti v modernej výučbovej základni, motivujú nás k sebavedomiu, odvahe a poskytujú nám kvalitné vedomosti, aby sme po skončení štúdia mohli plnohodnotne vykonávať povolanie sestra.  

Veľkou výhodou štúdia ošetrovateľstva je určite 100 % zamestnanosť v pozícii sestra.

Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve, by nás nemala odradiť od pomáhania ľudom v chorobe a študovania ošetrovateľstva, ktoré nie je len študijný odbor ale krásna životná cesta.

Pokračovaním štúdia na magisterskom stupni mi dáva možnosť zdokonaľovať sa. Štúdium ošetrovateľstva vnímam ako celoživotné štúdium a práve preto som rozhodnutá pokračovať ďalej v štúdiu.

Ivana Mikulová

 


Antonina Varhanych Absolventka OŠE

Existuje viac dôvodov, prečo si vybrať povolanie sestra, ktorého motiváciou sú altruistické a humanistické ciele. Sestry pomáhajú chorým prijať rolu pacienta, ich práca je spojená s výraznou fyzickou a psychickou záťažou ale tiež individuálnou oddanosťou pre svoje povolanie. Nielen starostlivosť o chorých ale aj zlepšovanie systému zdravotnej starostlivosti sú pre mňa, ako pre budúcu sestru faktory uvažovať o tom, či pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Čím sú sestry kompetentnejšie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tým viac im budú ľudia dôverovať. Vzdelávanie sestier je celoživotný proces. Ako sestry sme zapojené do procesu, ktorý pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách.  

študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo
Antonina Varhanych

 


Absolventka OŠE Klaudia Lépešová

Ako absolventke vysokej školy na Trnavskej univerzite v Trnave študijného odboru ošetrovateľstvo sa mi vybavuje veľa pekných spomienok na štúdium. Čas strávený na vysokej škole považujem za dôležitú časť môjho života. Práve tu som spoznala mnoho skvelých mladých ľudí s podobnými názormi a záujmami. Naša univerzita obohacuje jej študentov o hlbšie poznatky v danom odbore, učí ich samostatnosti, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Presne tieto aspekty považujem za veľmi dôležité pri povolaní sestry. Naše zdravotníctvo potrebuje odborne vzdelané a angažované sestry, aby mohlo rásť a poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. V najbližšom akademickom roku, ktorý nás čaká, sa môžeme tešiť na magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Som nesmierne rada, že absolventi bakalárskeho stupňa budú mať možnosť pokračovať a zdokonaľovať sa práve na Trnavskej univerzite, ktorá ponúka študentom nové možnosti, praktické skúsenosti, odborné poznatky a erudovaných pedagógov.

Absolventka bakalárskeho stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
Bc. Klaudia Lépešová


Jedna múdra dáma hovorí, že: "Ošetrovateľstvo je múdrosť, láska a pomoc." Myslím si, že táto veta plne vystihuje to, čo nám odbor ošetrovateľstva - ako prípravu na vykonávanie povolania sestry prináša.

Už odmalička som sa chcela stať (zdravotnou) sestrou a som vďačná za to, že som sa ňou vďaka dobrému Pánu Bohu a aj tomuto vysokoškolskému odboru (keďže som absolventka gymnázia) mohla stať.

Na štúdium ošetrovateľstva spomínam s vďakou a láskou. Naši vyučujúci sú  skúsení odborníci z praxe. Prednášky boli veľmi pútavé, nebolo to len o "suchej teórii", ale predovšetkým o teoretických poznatkoch založených na dôkazoch - v praxi. Najradšej som mala príbehy z praxe, na ktorých som sa ľahšie naučila aj teóriu. Či už išlo o Ošetrovateľské techniky alebo Ošetrovateľstvo v rôznych klinických odboroch, či medicínske predmety.

V živote každého človeka prídu aj smutné a náročné momenty, ale je dobré sa vtedy zastaviť a položiť si otázku: „Prečo som spravil/a tento krok?“ Aj počas môjho štúdia to nebolo vždy „rúžové“, ale som vďačná Pánu Bohu, mojim rodičom, rodine, kamarátkam a známym, že som štúdium dokončila a teraz môžem vykonávať moje vysnívané povolanie. Okrem nadobudnutia vedeckých poznatkov, štúdium na vysokej škole mi dalo aj rozhľad, rozlet, osobnostne posilnilo a spoznala som množstvo úžasných ľudí.

Keď máte v srdci túžbu pomáhať a slúžiť chorým, potom ste na správnom mieste a nebojte sa spraviť krok, že vyplníte prihlášku na túto VŠ. Keby som opäť stála pred otázkou: „Kam ísť študovať?“ Určite bez váhania by som si vybrala našu Almu Mater - Trnavskú univerzitu v Trnave.

Veľmi odporúčam všetkým! 😊

Absolventka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo
Bc. Veronika Benková