Skočiť na hlavný obsah

Opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu COVID19

  COVID AUTOMAT

  Príkaz rektora TU č. 6/2021 k dočasným opatreniam pre vstup osôb na pracoviská a do iných priestorov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19

  Príkaz rektora TU č. 1/2022

  Pokyn dekana FZaSP TU k 13.9.2021

  Príkaz rektora TU č. 5/2021 k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19

  Príkaz rektora TU č. 4-2021 Organizácia a podmienky prevádzky na Študentskom domove Petra Pázmaňa Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

  Príkaz rektora TU č. 3-2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Trnavskej univerzite v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

  Dodatok č. 2 k Príkazu rektora TU č. 2/2021

  Dodatok č. 1 k Príkazu rektora TU č. 2/2021

  Príkaz rektora TU č. 2/2021

  POKYN DEKANA - prevádzka fakulty od 11.1.2021

  POKYN DEKANA - prevádzka fakulty od 5.10.2020

  POKYN DEKANA - prevádzka fakulty od 7.9.2020

  POKYN DEKANA - študentom FZaSP TU 4.9.2020

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021 (Ochorenie COVID­‑19 spôsobené koronavírusom SARS­‑CoV­‑2)

  Usmernenie hlavného hygienika SR SARS-CoV-2 - 8 aktualizácia

  Usmernenie hlavného hygienika SR SARS-CoV-2 - 9 aktualizácia

  Usmernenie hlavného hygienika SR SARS-CoV-2 - 10 aktualizácia

  Usmernenie hlavného hygienika SR SARS-CoV-2 - 11 aktualizácia

  Usmernenie MZ SR SARS-CoV-2 od 23.10.2020

 

 

 

 

  Príkaz rektora TU č. 6/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19
  Príkaz rektora TU č. 7/2020 Organizácia a podmienky prevádzky na Študentskom domove Petra Pázmaňa Trnavskej univerzity v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19

  Semafor pre vysoké školy
  Semafor pre študentské domovy vysokých škôl

 Pokyn upravujúci podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestancov na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19