Skočiť na hlavný obsah

Ing. Viktória Vozáriková

pôsobí ako interná doktorandka Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, ktorá je súčasťou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave. V roku 2020 úspešne ukončila 2. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Biochémia a biomedicínske technológie na STU v Bratislave, pričom bakalársky titul získala na Masarykovej Univerzite v Brne. Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na oblasť imunoalergológie, v ktorej rieši problematiku alergických ochorení a potravinových intolerancií najmä u detskej populácie s detailným zreteľom na možné príčiny a faktory, ktoré súvisia s rozvojom týchto rozšírených civilizačných ochorení. Obsahom jej výučbovej činnosti je predmet Klinická biochémia a praktické cvičenia z Vyšetrovacích metód v biochémii a v imunológii. Celosvetová pandémia COVID-19 jej priniesla možnosť zapojenia sa do celého procesu testovania vírusu SARS-CoV2 a od tej doby pracuje pre spoločnosť Laboratóriá s.r.o. v Piešťanoch na pozícii laboratórny diagnostik.

Rok narodenia:  1996

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. Mikulášková V, Blazickova S. Could we use degradation capacity of histamine as a laboratory marker for diagnostic and monitoring histamine intolerance? In: European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. Vol. 53, S1 (2023), s. 96 [print, online]; Abstract number: 79.
  2. Pinčáková K, Krastev G, Haring J, Mako M, Mikulášková V, Bošák V. Low Lymphocyte-to-Monocyte Ratio as a Possible Predictor of an Unfavourable Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke after Mechanical Thrombectomy. In: Stroke Research and Treatment. ISSN 2090-8105. Vol. 22 (2022) s. [1-9]. [online] Dostupné na: https://www.hindawi.com/journals/srt/2022/9243080/.
  3. Vozáriková V., Blažíčková S, Pinčáková K.
    Eozinofilný katiónový proteín a jeho význam v diagnostike bronchiálnej astmy = Eosinophil cationic protein and its significance in the diagnosis of bronchial asthma.
    In:  MMK 2022. Hradec Králové : Magnanimitas, 2022. - ISBN 978-80-87952-37-5. - S. 1260-1266 [online]. Spôsob prístupu: https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2022.pdf
  4. Pinčáková K, Mikulášková V, Bošák B .Vyšetrenie reziduálnej reaktivity trombocytov a jeho význam pri ischemickej cievnej mozgovej príhode = Residual platelet reactivity testing and its importance in ischemic stroke. In:  Quaere 2021. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. - ISBN 978-80-87952-34-4. - S. 308-315 [online].
  5. Mikulášková V, Blazickova S, Pincakova K. The possibilities and pitfalls of diagnosing histamine intolerance In:  MMK 2021. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. - ISBN 978-80-87952-35-1. - S. 1081-1085 [online].
  6. Kubikova L, Polomova J, Mikulaskova V, Lukacova K. Effectivity of Two Cell Proliferation Markers in Brain of a Songbird Zebra Finch. In: Biology (Basel). 2020 Oct 25;9(11):356. doi: 10.3390/biology9110356. PMID: 33113793; PMCID: PMC7694046.