Skočiť na hlavný obsah

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

E-mail
miroslav.ryska@truni.sk

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - po ukončení studia všeobecného lékařství v roce 1978 nastoupil jako interní aspirant na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice na Vinohradech. V roce 1981 složil atestaci 1. stupně z chirurgie a v roce 1983 obhájil kandidátskou práci na 2. LF UK (Diagnostika a léčba krvácení do horní části trávicí trubice). V roce 1984 pracoval 4 měsíce na chirurgické klinice v Uppsale ve Švédsku, od roku 1984 do roku 1992 asistentem kliniky. V roce 1986 složil atestaci 2. stupně z chirurgie. V průběhu 1986 - 1988 absolvoval několik krátkodobých studijních pobytů na onkologickém pracovišti v Berlíně - Buch. V roce 1991 absolvoval postgraduální chirurgickou školu v Hammersmith Hospital v Londýně. V roce 1992 habilitoval z chirurgie (Friedly surgery v léčbě choledocholitiázy) a do roku 1994 pracoval jako docent chirurgie na chirurgické klinice Fakultní nemocnice na Vinohradech (3. LF UK). V roce 1994 nastoupil na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEM a po absolvování čtyřměsíční stáže na Chirurgické klinice Virchow University v Berlíně u prof. P. Neuhause zahájil program transplantace jater v IKEM. V roce 1997 a 1998 absolvoval měsíční studijní pobyty v Mt. Sinai Hospital v New Yorku a UCLA v Los Angeles. V roce 1998 založil Kliniku transplantační chirurgie IKEM, kde do roku 2004 pracoval jako její přednosta. Od roku 2004, kdy byl jmenován profesorem chirurgie na 2. LF UK v Praze, pracoval nejprve jako primář chirurgického oddělení ÚVN, v roce 2005 založil Chirurgickou kliniku 2. LF UK a ÚVN Praha a stal se jejím přednostou. 4 měsíce byl šéflékařem 6. polní nemocnice AČR v Kábulu (2008). Od 1. července 2010 zastává funkci náměstka ředitele ÚVN Praha pro vědu a vzdělávání. Od 12/2011 do 7/2014 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovaci. Od 1. 4. 2014 je předsedou nově ustanovené Agentury pro zdravotnický výzkum.

Současní klinická, pedagogická a vědecká orientace:
Klinická
Onkochirurgie, chirurgii jater a slinivky břišní

Experimentální
Chirurgické modely, jaterní selhání a hodnocení přínosu miniinvazivních metod

Pedagogická činnost  Výuka mediků 2. LF UK a školící kurzy IPVZ (onkochirrurgie a gastroenterologie). Je školitelem 8 doktorandů v oboru experimentální chirurgie při 1. a 2. LF UK v Praze. Podílí se na výuce a výchově doktorandů na FZSP Trnavské univerzity.

Členství v odborných společnostech:
Domácí

Česká chirurgická společnost ČLS JEP - předseda (2004 - 2016)
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP - člen výboru (1999 - 2014)
Česká společnost HPB chirurgie – zakládající předseda (1993 - 2004), jednatel   (2005 - 2016)
Česká onkologická společnost – člen od roku 2004
Společnost intestinální onkologie – člen výboru od 2011

Mezinárodní
Int. Society of surgeons, gastroenterologist and oncologists (IASGO) - national delegate (1993 - 20012)  Int. hepato-pancreato-biliary association (IHPBA) - od 1993
European Surgical Association (ESA) – active member od 2011

Čestné členství v zahraničních společnostech
Slovenská,  Mexická , Chorvatská, Maďarská, Polská, Ruská a Bulharská chirurgická společnost, externí člen Chorvatské akademie lékařských věd

Členství v redakčních radách odborných časopisů:
Domácí
Rozhledy v chirurgii zástupce šéfredaktora (2008 - 2016), vedoucí redaktor od 2017
Klinická onkologie - od 2008  člen RR

Zahraniční
European Surgery - od 2006 – člen RRA
Annals of transplantation - od 1998  - člen RR
Revista Portuguesa de Chirurgia od 2013 – člen RR

Publikační činnost
Autor přibližně 250 odborných prací publikovaných v domácím i zahraničním odborném písemnictví. Přednesl více než 300 přednášek na domácím i zahraničním odborném fóru.

Členství ve vědeckých radách

Vědecká rada 2. LF UK v Praze – člen (1999 – 2005)
Vědecká rada IGA Min Zdr. ČR – předseda (2009 - 2015)
Vědecká rada FZSP Trnavské univerzity – člen 2008 – 2013
Rada UEM ČSAV – člen (2007 - 2016)
Agentura pro zdravotnický výzkum – předseda od 2014

Seznam publikací 2013 - 2017

2017

 1. Ryska O, Serclova Z, Martinek J, Dolezel R, Kalvach J, Juhas S, Juhasova J, Bunganic B, Laszikova E, Ryska M: A new experimental model of calculous cholecystitis suitable for the evaluation and training of minimally invasive approaches to cholecystectomy. Surg Endosc. 2017;31:987-994.
 2. Ryska M, Bauer J. Colorectal cancer the importance of primary tumor location. Rozhl Chir. 2017;96:4-8
 3. Langer D, Tučková I, Kalvach J, Ryska M. Can robotic rectal cancer surgery improve quality of total mesorectal excision. Rozhl Chir. 2017;96:69-74.Pohnan R,
 4. Ryska M, Hytych V, Matej R, Hrabal P, Pudil J. Echinococcosis mimicking liver malignancy: A case report. Int J Surg Case Rep. 2017;36:55-58.
 5. Issa Y, van Santvoort HC, Fockens P, Besselink MG, Bollen TL, Bruno MJ, Boermeester MA; Collaborators. Diagnosis and treatment in chronic pancreatitis: an international survey and case vignette study. HPB (Oxford). 2017 Aug 15. pii: S1365-182X(17)30856-0. doi: 10.1016/j.hpb.2017.07.006. [Epub ahead of print]
 6. Kmochová K, Záruba P, Ryska M, Zavoral M, Suchánek Š: Pneumoperitoneum po kolonoskopii – „to cut or not to cut“ – kazuistika. Rozhl Chir. 2017; 96: 387 – 389.
 7. Ryska M: Robotická abdominální chirurgie. Editorial. Rozhl Chir. 2017; 96: 47 - 48.
 8. Ryska M: Karcinom pankreatu – radikální chirurgický výkon v rámci multimodální terapie. Pancreatic News 4; 2017 - 2/listopad: 15 – 23.  
 9. Ryska M, Langer D, Kalvach J: Některé současné aspekty chirurgické léčby kolorektálního karcinomu. Onkologická Revue 6; 2017: 1 – 6.
 10. Pohnán R, Ryska M, Hytych V, Matej R, Hrabala P, Pudil J: Echinococcosis mimicking liver malignancy: A case report. Int J Surg Case Rp 2017; 36: 55 – 58.


Kapitola monografie

 1. Ryska M: Robotická  abdominální chirurgie - vývoj a očekávaný přínos. Sborník 28. Kongresu České lékařské společnosti. Praha, 2017: 277 – 289.

 

2016

 1. Ryska M: Karcinom pankreatu – současný efektivní diagnostický a terapeutický postup. Cas Lek Ces 2016; 155: 38 – 43.
 2. Kalvach J, Ryska O, Ryska M: Laparoskopické simulátory a jejich současný přínos pro chirurga. Rozhl Chir 2016; 95: 4 – 12.
 3. Loveček M, Skalický P, Ryska M, Gürlich R, Hlavsa J, Čečka F, Krška Z, Strnad R, Peteja M, Klein J, Šiller J, Zajak J, Krejčí T, Rupert K, Kočík M, Šefr R, Straka M, Dušek L, Jarkovský J, Havlík R, Neoral Č: Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhl Chir 2016; 95: 151 – 155.
 4. Dolezel R, Ryska O, Kollar M, Juhasova J, Kalvach J, Ryska M, Martinek J: A comparison of two endoscopic closures: over-the-scope clip (OTSC) versus KING closure (endoloop + clips) in a randomized long-term experimental study.
 5. Surg Endosc. 2016; 30: 4910-4916.
 6. Ryska M: Totální pankreatektomie a její současné místo v léčbě onemocnění pankreatu. Gastroenterol a hepatol 2016; 70: 408 – 412.
 7. Ryska M: Hodnocení diagnosticko - terapeutického postupu chirurga. Editorial. Rozhl Chir 2016; 95: 303 – 304
 8. Ryska M, Rudiš J: Total pancreaectomy for pancreatic malignancy – from history to the present day. Rozhl Chir  2016; 95: 345 – 349.
 9. Menclová K, Traboulsi E, Nikov A, Hána L, Rousek M, Ryska M: Treatment of acute apendicitis: retrospective analysis. Rozhl Chir 2016; 95: 317 – 321.

 

2015

 1. Dolezel R, Jarosek J, Hana L, Ryska M. Clinical relevance and surgical anatomy of non-recurrent laryngeal nerve: 7 year experience. Surg Radiol Anat 2015;37: 321 -325.
 2. Koblihová E, Lukšan O, Mrázová I, Ryska M, Červenka L. Hepatocyte transplantation attenuates the course of acute liver failure induced by thioacetamide in Lewis rats. Physiol Res 2015; 64: 689 – 700.
 3. Ryska M. The discussion of sections Czech Surgical Society. Rozhl Chir  2015; 94: 3.
 4. Campa D, Rizzato C, …. Ryska M et al. TERT gene harbors multiple variants associated with pancreatic cancer susceptibility. Int J Cancer  2015; 137: 2175 - 2183.
 5. Pudil J,Batko S, Menclová K, Blaha M, Ryska M: „Liver first approach“ u synchronních metastáz kolorektálního karcinomu. Předběžné výsledky nerandomizované studie. Rozhl Chir 2015; 94: 522 – 525.
 6. Langer D, Kalvach J, Tučková I*, Pudil J, Menclová K, Ryska M. Da Vinci asistovaná léčba karcinomu rekta – průběžné výsledky nerandomizované studie. Rozhl Chir 2015; 94: 526 – 530.
 7. Záruba P, Hoskovec D,Lacman J, Hořejš J, Krška Z, Ryska M.Ireverzibilní elektroporatizace v léčbě lokálně pokročilého karcinomu pankreatu. Rozhl Chir 2015; 94: 504 – 509.
 8. Ryska M, Parobkova H, Petruželka. Pokročilý karcinom pankreatu. Onkologie 2015; 9: 264 – 267.
 9. Menclová K, Bělina F, Pudil J, Langer D, Ryska M. Biliární leak po jaterních resekcích: retrospektivní analýza vlastního souboru. Rozhl Chir 2015; 94: 516 – 521.
 10. Ryska M, Hrabal P. Maligní nádory duodena. Rozhl Chir 2015; 94: 497 – 503.
 11. Hána L, Kasalický M, Koblihová E, Suchánek Š, Horažďovský P, Ryska M. Urgentní chirurgické řešení volvulu žaludku při „upside-down stomach syndrome“. Rozhl Chir 2015; 94:531 – 534.
 12. Nikov A,Pažin J, Hadač J, Bělina F, Ryska M. Raritní situace při ošetřování polytraumat. Kazuistická sdělení.  Rozhl Chir 2015; 94: 534 – 539.
 13. Petruželka L, Ryska M, Krška Z, Vočka M, Georgiev P, Pudil J. Nové pohledy na zařazení farmakoterapie do algoritmu léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Gastroent Hepatol 2015, 68: 424 – 429.
 14. Ryska M. Předoperační staging u nemocného s karcinomem pankreatu. Gastroent a hepatol 2015; 69: 525 – 529.

 

2014

 1. Duda M, Ryska M, Zaloudík J, Gatěk J: Specialization in oncosurgery is not against the surgeons best interest. Rozhl Chir 2014; 93: 241 – 246.
 2. E. Lásziková, J. Pražák, T. O. Ryska, E. Koblihová, T. Tyll, M. Ryska:Fractioned Plasmatic Separation and Adsorption has no Influence on Haemodynamic Parameters in Experimental Acute Liver Failure. Neuroendocrinology Letters 2014; 35: 101 – 105.
 3. Koblihová E, Mrázová I, Vernerová Z, Ryska M: Acute liver failure induced by thioacetamide: selection of optimal dosage in Wistar and Lewis rats. Physiol Res. 2014; 63: 491 – 503.
 4. Brenner DR, Wozniak MB, Feyt C, Holcatova I, Janout V, Foretova L, Fabianova E, Shonova O, Martinek A, Ryska M et al: Physical activity and risk of pancreatic cancer in a central European multicenter case-control study. Cancer Causes Control. 2014; 25: 669 – 81.
 5. Pavlík T, Májek O, Büchler T, Vyzula R, Petera J, Ryska M, Ryška A, Cibula D, Babjuk M, Abrahámová J, Vorlíček J, Mužík J, Dušek L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiol. 2014; 38: 28 – 34.
 6. Ryska M: Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj ? Pancreatic Cancer News 2014; 1: 4 – 8.
 7. Rudis J, Ryska M: Pancreatic leakage and acute postoperative pancreatitis after proximal pancreatoduodenectomy. Rozhl Chir 2014; 93: 380 – 385.
 8. Kakkar AK, Agnelli G, Fisher W ….. Ryska M et al: Preoperative enoxaparin versus postoperative semuloparin thromboprophylaxis in major abdominal surgery: a randomized controlled trial. Ann Surg. 2014; 259: 1073 – 1079.
 9. Ryska O, Martínek J, Doležel R, Šerclová Z, Juhas J, Lasziková E, Henlín T, Kalvach J, Ryska M: Efektivní technika uzávěru transrektálníhio přístupu NOTES – výsledky experimentální studie. Gastroent Hepatol  2014;  68: 299 – 304.
 10. Ryska M, Rudis J. Pancreatic fistula and postoperative pancreatitis after pancreatoduodenectomy for pancreatic cancer. Hepatobiliary Surg Nutr 2014; 3: 268 – 275.
 11. Petruželka L, Ryska M, Krška Z, Vočka M, Georgiev P, Pudil J: Nové pohledy na zařazení farmakoterapie do algoritmu léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Gastroent Hepatol 2014; 68: 424 – 429.
 12. Menclová K, Parobková H, Murinová I, Pudil J, Langer D, Ryska M: Pylephlebitis in patient with covered perforated rectosigmoid cancer. Rozhl Chir 2014; 93: 507 – 511.
 13. Dušek L, Mužík J, Malusková D, …. Ryska M, et al: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2014; 27: 406 – 423.

 

2013

 1. Prazak J, Laszikova E, Pantoflicek T, Ryska O, Koblihova E, Ryska M: Cerebral microdialysis reflects the efficacy of Fractionated Plasma Separation and Adsorption treatment of acute liver failure earlier than intracranial pressure - a controlled study in pigs. BMC Gastroenterol 2013, 13: 98.
 2. Ryska M: PragueONCO 2013: Rene Adam – léčebný úspěch závisí na kvalitě mezioborového týmu. Editorial. Colorectal News, 2; 2013: 2.
 3. Ryska M: Zásadní význam multioborového přístupu pro léčbu nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem. Colorectal News, 2; 2013: 15 – 17.
 4. Dana Marekova, Petr Lesny, Pavla Jendelová, Jiri Michalek, Petra Kostecka, Martin Pradny, Lenka Martinova, Tomas Pantoflicek, Miroslav Ryska and Eva Sykova:Hepatocyte Growth on Polycapronolactone and 2-Hydroxyethylmethacrylate Nanofiber Sheets Enhanced by Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stromal Cells. Hepatogastroenterology. 2013; 60:1156 – 1163.
 5. Martínek J, Ryska O, Tuckova I, Filípková T, Doležel R, Juhas S, Motlík J, Zavoral M, Ryska M: Comparing over-the-scope clip versus endoloop and clips (KING closure) for access site closure: a randomized experimental study. Surg Endosc 2013; 27: 1203 – 1210.
 6. Ryska M, Langer D: Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie 2013; 7: 179–182.
 7. Langer D, Pudil J, Rudiš J, Ryska M:  Přínos robotického systému da Vinci v abdominální onkochirurgii – naše předběžné výsledky. Rozhl Chir 2013; 92: 85 – 90.
 8. Ryska M: Profesor René Adam a PragueONCO 2013. Editorial. Rozhl Chir  2013; 92: 179.
 9. Søreide K, Alderson D, Bergenfelz A …. Ryska M …: Strategies to improve clinical research in surgery through international collaboration. Lancet. 2013 Sep 28;382(9898):1140 -1151.
 10. M. Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek: Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice. Gastroent Hepatol 2013; 67: 381–389.
 11. Ryska M: Kurativní resekce v léčbě jaterních metastáz KRK. Farmakoterapie, 2013; 9: 60 – 63.
 12. Radek Pohnan, Faye Rozwadowski, Leo Klein, Miroslav Ryska: Advantages and disadvantages of transabdominal preperitoneal approach and total extraperitoneal approach versus open repair of inquinal hernia. Mil. Med. Sci. Lett. (Voj. Zdrav. Listy) 2013; 82: 25 – 31.
 13. Ryska M: We will not survive without impact factor. Rozhl Chir  2013; 92: 367.
 14. Menclová K, Ryska M: Syndrom mnohočetné endokrinní neoplázie typu 1 se zvláštním důrazem na tumory pankreatoduodenální oblasti – rozbor vlastní kazuistiky. Rozhl Chir 2013; 92: 624 – 632.
 15. Ryska M:Potřebujeme ještě stále NOTES ? Editorial. Rozhl Chir 2013; 92: 622 – 623.
 16. Záruba P, Dvořáková T, Závada F, Bělina F, Ryska M: Je přesná předoperační diagnostika cystických lézí pankreatu možná ? Rozhl Chir 2013; 92: 708 – 714.
 17. Pohnán R, Ryska M: Epiteliální cysta intrapankreaticky uložené akcesorní sleziny: kazuistika. Rozhl Chir 2013; 92: 726 – 728.
 18. Ryska M: About the legal awareness surgeons. Editorial. Rozhl Chir 2013; 92: 423
 19. Kubíčková K, Urbánek P, Buřič I, Parobková H, Ryska M, Bělina F, Pudil J, Tesařová P, Kupec M, Vítek L, Zavoral M: Hepatocelulární karcinom – naše zkušenosti se surveillance, efekt a komplikace transarteriální chemoembolizace. Gastroent Hepatol 2013; 67: 498 – 503.

Monografie

 1. Duda M, Žaloudík J, Ryska M: Onkochirurgie II – Orgánová onkochirurgie I. IPVZ, 2013. ISBN: 978-80-87023-19-8.