Skočiť na hlavný obsah

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová PhD., MPH univ. docent

E-mail
jaroslava.sokolova@truni.sk

pôsobí ako prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium a ako nemocničný epidemiológ Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava. Vyučuje predmety Mikrobiológia, Mikrobiológia životného prostredia, Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena, Vedecko-výslumná činnosť, Aplikovaný výskum, Rezistencia na antibiotiká, Nozokomiálne infekcie a Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia pre odbory Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo. Je predsedom Edičnej komisie FZSP, podpredsedom Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy FN Trnava, členom Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku MZ SR a členom organizácií  SEVZ, SKIZM, SSKM, SSI, ESCMID, SPNN, WFHSS. V roku 2017 spolu so svojimi vedeckými spolupracovníkmi založila Výskumné centrum MIKROHYGPREV. Zameriava sa na výskum v oblasti nemocničnej hygieny, prevencie infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a rezistencie na antibiotiká..

Rok narodenia: 1985
Rok získania PhD. : 2012

 

Najvýznamnejšie publikácie

 1. Brňová J., Kulková N. Prevencia rotavírusovej gastroenteritídy včera a dnes. In: Pediatria. ISSN 1336-863X. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 155-159.
 2. Brňová J. Rola nemocničného epidemiológa v kontexte zvyšovania bezpečnosti pacienta. In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 65, č. 10 (2016), s. 385-389.
 3. Kulkova N, Babalova M, Brnova J, Krcmery V. First report of New Delhi metallo-β-lactamase-1-producing strains in Slovakia. Microb Drug Resist. 2015 Feb;21(1):117-20.
 4. Kulková N, Babálová M, Brnová J, Krcméry V. Transferable fluoroquinolone resistance in Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa isolated from hemocultures. Cent Eur J Public Health. 2014 Mar;22(1):60-3.
 5. Endocarditis : Symptoms, Treatment and Prevention / Naďa Kulková, Jaroslava Brnova, Vladimír Krčméry. In: Horizons in World Cardiovascular Research. - Hauppauge : Nova Science Publishers, 2013. - ISBN 978-1-62618-985-0. - ISSN 2157-6130. - S. 153-168.
 6. Krcmery V, Brnova J, Kulkova N, Liskova A, Shahum A, Benca G. Nasopharyngeal bacterial colonisation in HIV-positive children in Cambodia. Trop Med Int Health. 2013 Oct;18(10):1267-8.
 7. Beldjebel I, Brnova J, Krcmery V. Drug resistance is widespread among children who receive long-term antiretroviral treatment at a rural Tanzanian hospital. J Antimicrob Chemother. 2011 Apr;66(4):956-7.
 8. Beldjebel I, Vujcikova J, Brnova J, Krcmery V. Predictors of treatment failure in Cambodian children with human immunodeficiency virus infection. Pediatr Infect Dis J. 2010 Jun;29(6):580-1.
 9. Brňová J. , Škvarková  Z., Strehárová A., Šimková A. Nozokomiálne koinfekcie u septických pacientov. In: Nozokomiální nákazy. - ISSN 1336-3859. - Roč. 11, č. 2 (2012), s. 2-4.
 10. 10. Škvarková  Z., Brňová J., Strehárová A., Šimková A., Garabášová M. Plnenie štandardných odporúčaní liečby ťažkej sepsy a septického šoku na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN TT. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 41-46.
 11. 11. Kulková  N., Brňová J., Krčméry V. Nové antimikróbne molekuly na obzore? / Naďa Kulková, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. In: Acta chemotherapeutica. - ISSN 1335-0579. - Roč. 23, č. 1 (2014), s. 3-10.
 12. 12. Brňová et al. Epidemiologicko-klinická charakteristika nozokomiálnych meningitíd na Slovensku v rokoch 2007-2010 In: Nozokomiální nákazy. - ISSN 1336-3859. - Roč. 11, č. 1 (2012), s. 11-14.
 13. 13. Brňová et al. Prediktory letality septických pacientov hospitalizovaných na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava v rokoch 2009-2011 / Jaroslava Sokolová et al. In: Anestéziológia a intenzívna medicína. - ISSN 1339-0155. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 30-35.