Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Janka Prnová, PhD.

E-mail
janka.prnova@truni.sk

Pôsobí ako výskumný pracovník Centra mikrobiológie a prevencie infekcií pri Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a ako verejný zdravotník na Oddelení nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava. Zameriava sa na výskum v oblasti prevencie a kontroly nozokomiálnych infekcií a antimikrobiálnej rezistencie. V roku 2018 absolvovala zahraničnú stáž na University of Scranton, Pennsylvania, USA a v Commonwealth Health Regional Hospital of Scranton, Pennsylvania, USA. Je členom SEVS a v rámci Sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny je člen dozornej rady. Podieľa sa na organizácii klinickej praxi študentov verejného zdravotníctva. V roku 2019 získala Štipendiu  spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára „Štipendium Krídla“, ktoré podporuje mladých talentovaných študentov zo Slovenska.

 

Rok narodenia: 1993
Rok získania PhD.: 2020

 

Najvýznamnejšie publikácie: 

  1. Kvalita zdravotníckych služieb = Kvalita zdravotnických služeb / Viera Rusnáková, Martin Rusnák, Janka Prnová. In: Propedeutika epidemiológie. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - ISBN 978-80-568-0148-2. - S. 535-567
  2. Implementation of who hand hygiene improvement strategy in Trnava university hospital, Slovakia / Janka Prnová, Jaroslava Brňová, Viera Rusnáková. In: PNAP - Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. - ISSN 1895-9911. - Roč. 37, č. 6 (2019), s. 99-106.
  3. Analýza epidemiologickej situácie kampylobakterióz v rokoch 2012-2017 na území Slovenskej republiky / Katarína Divékyová, Janka Prnová, Katarína Kašlíková. In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 7, č. 4 (2019), s. 41-49.
  4. Educating vaccination competence project (EDUVAC) / C. Roure-Pujol, P. Galbany-Estragués, A. Ahokas, J.C. Casas-Baroy, D. Cavani, C. Gradellini, Kristína Grendová, E. Konstantinou, S. Lahti, Michaela Machajová, D. Mecugni, A. Nikula, X. Palomar-Aumatell, D. Perifanou, Janka Prnová, M. Romero-Mas, H. Thomander, E. Sakellari. In: EDULEARN19. - Barcelona: IATED Academy, 2019. - ISBN 978-84-09-12031-4. - ISSN 2340-1117. - S. 8834-8838.
  5. Detection of carbapenemase-producing gram-negative bacteria from hospital environment in Slovakia: Three-years multicentre study hospital-enviro-rez / Lenka Micháliková, Janka Prnová, et al. In: Antimicrobial Resistance and Infection Control. - ISSN 2047-2994. - Vol. 8, Supplement 1 (2019), s. 42.