Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Kállayová Daniela, PhD. MPH.

E-mail
daniela.kallayova@truni.sk

pôsobí ako docent na  Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Kvalifikovaný pracovník v odbore verejné zdravotníctvo, špecializovaný na epidemiológiu, podporu zdravia, hodnotenie dopadov na zdravie, kvalitatívny výskum vo verejnom zdravotníctve, intervenčné programy zdravia, nerovnosti v zdraví, zdravie migrantov a etnických minorít. Podieľa sa na vedecko-pedagogickom procese katedry, na školení študentov, manažmente medzinárodných projektov, rozvoji nových študijných materiálov, príprave akreditačných spisov, organizovaní školiacich aktivít pre zdravotníckych pracovníkov. Je odborne spôsobilá osoba pre Hodnotenie dopadov na verejné zdravie - odborná spôsobilosť bola vydaná dňa 22.3.2011 na dobu neurčitú Úradom verejného zdravotníctva SR (OOD/1022/2011).

Rok narodenia: 1978
Rok získania PhD.: 2005
Rok získania doc.:2014

 

5 najvýznamnejších publikácii

ABA1 Bottom-Up Policy Risk Assessment / Peter Otorepec et al..

In: Assessment of Population Health Risks of Policies / Gabriel Guliš, Odile Mekel, Balázs Ádám, Liliana Cori Editors. - New York : Springer, 2013. - ISBN 978-1-4614-8596-4. - S. 131-198; [5,55 AH].

[...Piedad Martin-Olmedo - Julia Bolivar - Odile C.L. Mekel - Jutta Grohmann - Daniela Kállayová - Mária Fernezová - Jana Kollárová - Ágnes Molnár - Balázs Ádám - Stela R.J. Kraemer - Mariusz Geremek - Joanna Kobza - Rainer Fehr]

            [Otorepec Peter - Piedad Martin-Olmedo, Julia Bolivar, Odile C.L. Mekel, Jutta Grohmann, Daniela Kállayová, Mária Fernezová, Jana Kollárová, Ágnes Molnár, Balázs Ádám, Stela R.J. Kraemer, Mariusz Geremek, Joanna Kobza, Rainer Fehr]

AEC1 Improvement of health services for Roma communities in Slovakia / Daniela Kállayová, Ľuboš Bošák., 2012. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/8354.pdf.

In: Inequalities in health care for migrants and ethnic minorities / David Ingleby at al. (eds.). - Antwerp - Apeldoorn : Garant Publishers, 2012. - ISBN 978-90-441-2932-8. - Vol. 2, p. 221-228.

            [Kállayová Daniela (60%) - Ľuboš Bošák (40%)]

AEC2 Involvement of migrants in health promotion interventions : results of the EU project 'Healthy Inclusion' / Daniela Kállayová, Marek Majdan., 2012. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/8351.pdf.

In: Health inequalities and risk factors among migrants and ethnic minorities / David Ingleby at al. (eds.). - Antwerp - Apeldoorn : Garant Publishers, 2012. - ISBN 978-90-441-2928-1. - Vol. 1, p. 287-303. [Kállayová Daniela (50%) - Marek Majdan (50%)]

ADC1 Findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia - Smoking initiation, prevalence of tobacco use and cessation / Baška, T. et al..

In: Sozial- und Präventivmedizin. - ISSN 0303-8408. - Volume 51, Issue 2 (2006), s. 110-116.

[...H. Sovinová - A. Németh - K. Przewozniak - Charles W. Warren - Elena Kavcová - Ladislav Csémy - Witold A. Zatoński - Anna Bérešová - Andrea Cucová - Ľudmila Jacková - L. Kobetičová - Jarmila Pekarčíková - M. Kovárová - Daniela Kállayová - Anna Pakosová - Róbert Ochaba]

[Baška Tibor - H. Sovinová, A. Németh, K. Przewozniak, Charles W. Warren, Elena Kavcová, Ladislav Csémy, Witold A. Zatoński, Anna Bérešová, Andrea Cucová, Ľudmila Jacková, L. Kobetičová, Jarmila Pekarčíková, M. Kovárová, Daniela Kállayová, Anna Pakosová, Róbert Ochaba]

ADC3 Assessment of the indoor environment and implications for health in Roma villages in Slovakia and Romania / Marek Majdan et al..

In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 20, Issue 3 (2012), s. 199-207.

[...Alexandru Coman - Eva Nemčovská - Jana Ďuricová - Daniela Kállayová - Mária Fernezová - Ľuboš Bošák]

[Majdan Marek (5%) - Alexandru Coman (5%), Eva Nemčovská (70%), Jana Ďuricová (5%), Daniela Kállayová (5%), Mária Fernezová (5%), Ľuboš Bošák (5%)]

ADC4 Impact of family level factors on alcohol drinking in primary school children / Veronika Rehorčíková et al..

In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 21, Issue 4 (2013), s. 202-206.

CCC

[...Eva Nemčovská - Zuzana Sklenárová - Andrej Kállay - Daniela Kállayová - Alexandra Bražinová - Miriam Slaná]

[Rehorčíková Veronika (70%) - Eva Nemčovská (5%), Zuzana Sklenárová (5%), Andrej Kállay (5%), Daniela Kállayová (5%), Alexandra Bražinová (5%), Miriam Slaná (5%)]

ADC5 Transition and public health in the Slovak Republic / G. Gulis et al..

In: British Medical Journal. - ISSN 0959-8146. - Vol. 331, no. 7510 (2005), p. 213-215.

[...Jarmila Pekarčíková - Peter Letanovský - Daniela Kállayová]

[Guliš Gabriel - Jarmila Pekarčíková, Peter Letanovský, Daniela Kállayová]

 

Granty – projekty

 

 • 2014-2017
  MEM-TP - Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma.
 • 2013-2016
  GENOVATE -Transforming organizational culture for gender equality in research and innovation.
 • 2011- 2015
  COST Action IS1103: ADAPT - Adapting European health systems to diversity
 • 2009-2012
  RAPID - Risk Assessment from Policy to Impact Dimension,  EU Grant agreement No 20081105
 • 2009-2010
  Cross-sectional study of attitudes, habits and awareness of drugs among primary school students aged 8-15 years in the Slovak Republic in the school year 2009/2010.
 • 2007-2011
  COST Action IS0603: HOME - Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities.
 • 2008-2010
  Project co-financed by European Commission “Healthy Inclusion” - Development of Recommendations for Integrating Socio-Cultural Standards in Health Promoting Interventions and Services.
 • 2008- 2010
  Erasmus Curriculum Development Project: Health and Social Care for Migrants and Minorities.
 • 2007- 2009
  Project funded by Ministry of Education SR and by Agency for Science and Technology named “Assessment of Roma Health Mediators Activities”
 • 2005 – 2007
  Project funded by EU DG SANCO named “HIA-NMAC – Health Impact Assessment in New Member States and Pre-Accession Countries”
 • 2004 – 2007
  Project funded by the EU DG SANCO: “Closing the Gap: Strategies for Action to tackle Health Inequalities in Europe”
 • 2003 – 2004
  GYTS  Project funded by Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA: Global Youth Tobacco Survey in the Slovak Republic.
 • 2003 – 2004
  GSPTS Project conducted and funded by Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA: “Global School Personnel Tobacco Survey in the Slovak republic”.