Skočiť na hlavný obsah

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., mim. prof.

E-mail
anna.streharova@truni.sk

Prednostka infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava od roku 1999. Je predsedníčkou komisie pre Racionálnu antibiotickú liečbu a antibiotickú politiku a členkou viacerých vedeckých a odborných spoločností ako napríklad International Society for Infectious Diseases, European Society of Clinical Mircobiology and Infectious Diseases, European Society of  Chemoterapy Infectious Diseases. V roku 2011 jej bolo udelené ocenenie Cena Martina Palkoviča  za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti pri príležitosti dňa učiteľov. Podieľa sa na výučbe predmetov Infektológia, Nozokomiálne nákazy a Rezistencia na antibiotiká.

 

1970 - Karlova univerzita Praha-Fakulta všeobecního lékaštví                             

1997 - PhD. Rizikové a predisponujúce faktory pásového oparu

2002 - doc. Liečba Herpes zoster acyklovirom ako prevencia poherpetickej neuralgie (PHN)

2007 - Menovaná „mimoriadnym profesorom“ FZSP TU

Aktuálne kapitoly z infektológie/ Strehárová, A. a kol.:  (Bratislava 2007) (monografia)

Liečba chrípky /Strehárová, A. In Chrípka - Alexander Sabó, VEDA:2007

Neuroinfections due to Listeria monocytogenes/ Strehárová, A., et al. In Neuroendocrinology Letters, 2007, 28 (Suppl. 3) , pp. 20-21

Human dirofilariosis in the Slovak Republic - A case report/ Ondriska, F., Lengyel, D., Miterpáková, M., Lengyelová, B., Strehárová, A., Dubinský, P. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2010. Vol.17, No.1, pp. 169-171

Comparison of postsurgical and community acquired bacterial meningitis - Analysis of 372 cases within a nationwide survey/ Streharova, A.,et al.. In Neuroendocrinology Letters, 2007, 28 (Suppl. 3) , pp. 7-9