Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Adriana Lutišanová 

E-mail
adriana.lutisanova@tvu.sk

Pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave, kde vyučuje Tvorbu odbornej publikácie. V rámci doktorandského štúdia sa zaoberá problematikou skríningu rakoviny krčka maternice. V rokoch 2017 – 2018 absolvovala klinickú prax v nemocnici v Považskej Bystrici, v rokoch 2018 – 2019 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici. Od roku 2019 pôsobí v pracovnej zdravotnej službe.  

Rok narodenia: 1996
Rok získania Bc: 2019
Rok získania Mgr: 2021 

Bakalárska práca: Štúdia vývoja kliešťovej encefalitídy a faktorov, ktoré s ňou súvisia 

Diplomová práca: Dohľad nad pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou 

Projekty: PRESCRIP-TEC