Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
07.05.2021

Zahraničné pracovisko Keňa spustilo rozsiahly výskum liečby HIV/AIDS v slume Kibera

Zahraničné pracovisko Keňa pôsobiace na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce pod vedením PhDr. Zuzany Kráľovej, PhD. v uplynulých týždňoch spustilo výskum v slume Kibera, ktorý je najväčším slumom na africkom kontinente.

Oficiálne štatistiky hlavného mesta Nairobi hovoria, že v Kibere žije približne 300-tisíc obyvateľov na rozlohe 2,5 km2. V skutočnosti na tejto rozlohe v hlinených a plechových chatrčiach bez pitnej vody, sanitácie a kanalizácie nachádza domov viac ako 800-tisíc obyvateľov.

Kena

Epidémia AIDS

Výskum sa zameriava na liečebný proces osôb žijúcich s  HIV/AIDS. Exaktne kvantifikovať výskyt HIV/AIDS v slume Kibera je pomerne náročné pre neustálu migráciu obyvateľstva. Epidemiologické štúdie však odhadujú výskyt HIV/AIDS v rozmedzí 14-21%, čo niekoľko násobne prevyšuje výskyt na úrovni hlavného mesta Nairobi (5,8%) a na úrovni krajiny (4,7%).

Dôvodom tejto epidemiologickej situácie je skutočnosť, že Kibera hostí vysoko mobilnú populáciu v dôsledku vnútornej migrácie obyvateľstva predovšetkým z ekonomických dôvodov a ďalšou príčinou je vysoká koncentrácia najrizikovejších populačných skupín ako sú: slobodné matky, siroty žijúce na ulici, osoby živiace sa prostitúciou, muži majúci sex s mužmi a injekční užívatelia drog. Uvedené skupiny sú v signifikantne vyššom riziku nákazy HIV.

Výskum liečebného procesu

V slume Kibera pôsobí niekoľko medzinárodných aj lokálnych inštitúcií v oblasti sociálno-zdravotníckej starostlivosti, predovšetkým poskytujúc starostlivosť osobám žijúcim s HIV/AIDS. Úspešnosť ich aktivít a tiež úspešnosť bezplatnej anti-retrovírusovej liečby, ktorá významne zlepšuje kvalitu života, dĺžku prežitia, minimalizuje rozvinutie infekcie do terminálneho štádia AIDS a tým prispieva k zníženiu mortality, sú determinované niekoľkými faktormi. Jedným z nich je adherencia pacientov k liečbe. Podľa WHO adherencia k liečbe HIV/AIDS v rozvojových krajinách je na úrovni 60-80%. Kenské regionálne ministerstvo zdravotníctva však uvádza pre slum Kibera nižšiu hodnotu, a to 53%. Avšak tamojšie regionálne ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo aj určité percento týchto osôb, ktorých sa podarilo opätovne zaradiť do liečebného procesu po predchádzajúcom prerušení.

Cieľom výskumu je zistiť, ktoré zo sledovaných faktorov mali signifikantný vplyv na opätovné zaradenie osôb žijúcich s HIV/AIDS do liečebného procesu. Sledované faktory pozostávajú z troch skupín, a to:  faktory zo strany samotných pacientov (demografické, klinické, socioekonomické, psychosociálne a behaviorálne charakteristiky), faktory zo strany komunity (expozícia stigme a diskriminácii,  pôsobenie podporných svojpomocných skupín a neziskových organizácií), faktory zo strany poskytovanej zdravotnej starostlivosti (geografická a finančná dostupnosť liečby).

Lokálnym partnerom je Amani Kibera

Dáta na naplnenie cieľov výskumu zbierajú vytrénovaní komunitní zdravotnícki pracovníci, ktorí majú vo svojej pracovnej náplni komunitno-zdravotnícku  starostlivosť jednotlivých domácností, pričom zber údajov prebieha v každej z 13 dedín, ktoré tvoria slum Kibera.

Lokálnymi partnermi výskumu sú nezisková organizácia Amani Kibera a regionálne ministerstvo zdravotníctva v Nairobi. Zámerom komunitnej organizácie Amani Kibera  je vzdelávanie, vytváranie príležitostí a kapacít pre mladých, slobodné matky, osoby trpiace HIV/ AIDS infekciou, ale aj formovanie morálnych a etických postojov komunity slumu Kibera.

Výstupy výskumu budú využité na vedecké účely, ale predovšetkým na plánovanie intervenčných aktivít regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Nairobi.

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.