Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
15.11.2022

V rámci Týždňa vedy a techniky sme zaškolili 421 sociálnych pracovníkov

Počas Týždňa vedy a techniky sa od 8. 11. 2022 do 11. 11. 2022 uskutočnilo 8 online workshopov, pre pracovníkov Okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Workshopy boli zamerané na školenie užívania Rapid testu syndrómu CAN a Testu posudzovania sociálnej rizikovosti rodiny v kontexte objektívneho určovania miery ohrozenia dieťaťa, sociálnej rizikovosti rodiny a tiež interpretácie výsledkov jednotlivých testov.

Oba testy sú výsledkom úspešne ukončených vedeckých projektov APVV-16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu, Vega test- Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny pod záštitou projektu VEGA č. 1/0341/17 Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny. V rámci popularizácie vedy sme prostredníctvom workshopov zaškolili spolu 421 sociálnych pracovníkov naprieč Slovenskom.