Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
30.05.2022

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave - slávnostné otvorenie 1.6.2022

Už v stredu 1. júna Trnavská univerzita slávnostne otvára Telemedicínske simulačné centrum - TSC TU.

Ako uviedla doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH - prodekanka našej fakulty pre študijné záležitosti, rigorózne konania a mobility, zároveň vedúca TSC, „podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe.“

Toto centrum v rámci Slovenska je unikátne tým, že vzniká ako prvé pre nelekárske zdravotnícke odbory- odbor ošetrovateľstvo. Za projektom je množstvo odborníkov, medzi nimi ako hlavný riešiteľ stojí prorektor pre rozvoj a informačné systémy prof. PhDr. Marek Majdan, Msc., PhD.

„Prevádzka Telemedicínskeho simulačného centra umožní osvojenie si konceptu komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta. Umožní detailný zber dát zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je osvojenie si štandardizovaných diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských postupov. Pozostáva zo simulačnej miestnosti, v ktorej sú umiestnené pacientské simulátory, z kontrolnej miestnosti, z ktorej bude pedagóg sledovať prácu študenta a z debriefingovej miestnosti, v rámci ktorej dostane študent od pedagóga spätnú väzbu. Systém funguje prostredníctvom audiovizuálneho kontaktu medzi študentom a pedagógom a záznamom jeho práce sprostredkovaným nahrávacou a prenosovou technikou. Súčasťou systému je komplexná sústava pre zber údajov počas samotnej simulácie ošetrovania, ktorá umožní podrobné hodnotenie zákrokov a ich efektivitu“, vysvetlil náš pán dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, Csc.

TSC okrem iného vybavenia disponuje virtuálnym pacientom - ošetrovateľským pacientským simulátorom SUSIE, simulátorom staroby, robotom NAO. Ďalej disponuje telemedicínskym systémom, ktorý umožňuje sledovanie vybraných fyziologických funkcií za účelom podpory vzdelávacieho procesu týkajúceho sa zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti u pacientov v domácom prostredí ako i v DSS, ZPS, DOS. Systém bude umožňovať zaznamenávanie a spracovanie fyziologických funkcií napr: EKG, glykémia, SpO2, krvný tlak. Zároveň systém umožňuje rozširovať množinu monitorovaných funkcií podľa potreby vzdelávacieho procesu a dostupných senzorov. Všetky hodnoty fyziologických funkcií bude možné prenášať bezdrôtovo do kompatibilných prijímacích zariadení (mobilný telefón, PC). V rámci prípravy a realizácie centra prebiehala taktiež spolupráca s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky z Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Výučba študentov začne prebiehať v centre v novom akademickom roku 2022-23. Zámerom univerzity je centrum aj naďalej rozširovať a vylepšovať.

 

Telemedicínske simulačné centrum sa vybudovalo z vlastných zdrojov fakulty a s finančnou podporou:

• Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - financovanie projektu : Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier - finančné prostriedky vo výške 199 999,80 eur.

• Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 06-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti. - finančné prostriedky vo výške 10 000 eur.

• Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ – finančné prostriedky vo výške 3 000 eur.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.