Skočiť na hlavný obsah
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH | foto: TRUNI/Barbora Likavská
02.06.2022

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Dňa 1.6. 2022 Trnavská univerzita slávnostne otvorila Telemedicínske simulačné centrum- TSC TU.

Ako uviedla doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH- prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania a mobility, zároveň vedúca TSC: podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe.

Toto centrum v rámci Slovenska je unikátne tým, že vzniká ako prvé pre nelekárske zdravotnícke odbory- odbor ošetrovateľstvo.

Prevádzka  Telemedicínskeho simulačného centra, umožní osvojenie si konceptu komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta. Umožní detailný zber dát zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je osvojenie si štandardizovaných diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských postupov. Pozostáva zo simulačnej miestnosti, v ktorej sú umiestnené pacientské simulátory, z kontrolnej miestnosti, z ktorej bude pedagóg sledovať prácu študenta a z debriefingovej miestnosti, v rámci ktorej dostane študent od pedagóga spätnú väzbu. Systém funguje prostredníctvom audiovizuálneho kontaktu medzi študentom a pedagógom a záznamom jeho práce sprostredkovaným nahrávacou a prenosovou technikou. Súčasťou systému je komplexná sústava pre zber údajov počas samotnej simulácie ošetrovania, ktorá umožní podrobné hodnotenie zákrokov a ich efektivitu.

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

​TSC okrem iného vybavenia disponuje virtuálnym pacientom, ošetrovateľským pacientským simulátorom SUSIE, simulátorom staroby, robotom NAO.

Ďalej telemedicínskym systémom, ktorý umožňuje sledovanie vybraných fyziologických funkcií za účelom podpory vzdelávacieho procesu týkajúceho sa zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti u pacientov v domácom prostredí ako i v DSS, ZPS, DOS. Systém bude umožňovať zaznamenávanie a spracovanie fyziologických funkcií napr: EKG, glykémia, SpO2, krvný tlak. Zároveň systém umožňuje rozširovať množinu monitorovanýc funkcií podľa potreby vzdelávacieho procesu a dostupných senzorov. Všetky hodnoty fyziologických funkcií bude možné prenášať bezdrôtovo do kompatibilných prijímacích zariadení (mobilný telefón, PC). V rámci prípravy a realizácie centra prebiehala taktiež spolupráca s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky z Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Výučba študentov začne prebiehať v centre v novom akademickom roku 2022-23. Zámerom univerzity je centrum aj naďalej rozširovať a vylepšovať.

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Telemedicínske simulačné centrum sa vybudovalo z vlastných zdrojov fakulty a s finančnou podporou:

  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - financovanie projektu : Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier - finančné prostriedky vo výške 199 999,80 eur.
  • Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 06-N/RDGaOP/0121/2021/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti. - finančné prostriedky vo výške 10 000 eur.
  • Trnavského samosprávneho kraja v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“ – finančné prostriedky vo výške 3 000 eur.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.