Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
22.11.2023

RUŽOVÝ OKTÓBER NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

Mnohí z nás si možno kladú otázku – prečo ružová? Prečo ružový október? Prečo bola budova rektorátu Trnavskej univerzity vysvietená práve na ružovo?

Všetky tieto otázky je možné zodpovedať jednou vetou: Trnavská univerzita sa už tretí rok po sebe zapojila do medzinárodnej kampane PINK OKTÓBER, v ktorej všetci spoločne bojujeme proti rakovine prsníka.

Ružová farba je v októbri medzinárodným symbolom boja proti rakovine prsníka. Ďalším symbolom je ružová stužka, ktorá predstavuje snahu dostať onkologické ochorenia pod kontrolu.

Ružový október je mesiac, počas ktorého sa venujeme zvyšovaniu povedomia žien nielen o tom, ako je možné predchádzať rakovine prsníka správnym životným štýlom, ale taktiež o tom, ako zachrániť život a zdravie využívaním výhod skríningovej mamografie a samovyšetrovania prsníkov.

Počas ružového októbra taktiež symbolicky vyjadrujeme podporu všetkým ženám, ktoré prekonávajú, alebo už v minulosti prekonali rakovinu prsníka.

Naša Alma Mater sa do kampane PINK OKTÓBER zapojila viacerými aktivitami. Jednu z hlavných aktivít predstavovalo vysvietenie budovy rektorátu Trnavskej univerzity na ružovo dňa 15. októbra, ktorý je tradične Medzinárodným dňom pre zdravé prsia (Breast Health Day). Pri tejto príležitosti sú na celom svete symbolicky na ružovo vysvietené rôzne mestské dominanty. Okrem Trnavskej univerzity v Trnave boli v tomto roku vysvietené aj mnohé ďalšie dominanty Slovenska.  

RUŽOVÝ OKTÓBER NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

Ďalšou aktivitou bolo organizovanie 3. ročníka podujatia „Breast Health Day: Záleží nám na prevencii“, ktorého organizátorom bola Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve (v zastúpení: doc. Horváthová, Dr. Bárdyová, Mgr. Berdisová a Mgr. Hockicková), Katedra ošetrovateľstva (v zastúpení: Dr. Lajdová a Dr. Uríčková) a pacientska organizácia Ružová stužka n.f. (v zastúpení: MUDr. Kállayová). Týmto podujatím sme si 25. októbra pripomenuli na Trnavskej univerzite Európsky deň pre zdravé prsia. Keďže tohtoročná kampaň Ružového októbra je zameraná na mamografický skríning pod heslom "ONKOKONTROLA zachraňuje život a zdravie žien Slovenska", celý deň sa niesol v duchu prevencie pred onkologickým ochorením, zdravého životného štýlu, ale aj pacientskych organizácií, ktoré podporujú a vyzývajú ženy ku samovyšetrovaniu prsníkov a absolvovaniu skríningovej mamografie. Keďže každoročne narastá počet novodiagnostikovaných prípadov žien s rakovinou prsníka, ale zároveň mnoho žien zostáva nediagnostikovaných, najmä z dôvodu strachu pred onkologickým ochorením, práve osveta predstavuje akýsi pomyselný základný pilier pri zvyšovaní kvality života všetkých žien s rakovinou prsníka vďaka diagnostike včasných štádií tohto ochorenia.

Počas podujatia si študenti, zamestnanci, ale aj návštevníci Trnavskej univerzity mohli na modeloch precvičiť samovyšetrovanie prsníkov, vrátane rozpoznania zdravých a patologických nálezov v prsníkových modeloch. Všetkým účastníkom boli k dispozícii aj naučené materiály s množstvom informácií, či už pre onkologických pacientov, zdravotníkov, ale aj pre širšiu verejnosť, ktorej záleží na svojom zdraví, prevencií a zdravom životnom štýle. Okrem nácviku samovyšetrovania prsníkov a poskytnutých vzdelávacích materiálov prebiehala medzi organizátormi a účastníkmi podujatia bohatá diskusia na tému mamografický skríning, prevencia a ONKOKONTROLA.

Všetkých organizátorov tešila pozitívna spätná väzba od zúčastnených a veríme, že aktívnym zapojením sa do kampane Ružový október motivujeme ženy k pravidelnému samovyšetrovaniu prsníkov, zúčastneniu sa na mamografickom skríningu a šíreniu poznatkov ďalej vo svojom najbližšom okolí.

RUŽOVÝ OKTÓBER NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

Ďalšou významnou aktivitou, počas mesiaca október bola účasť doc. D. Kállayovej (z Katedry verejného zdravotníctva), doc. Horváthovej a Dr. Bárdyovej (obe z Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve) na prvej odbornej konferencií NOI Fórum: Štatistický audit mamografického skríningu v praxi za rok 2022, ktorá sa konala na pôde MZ SR a hlavným organizátorom bol Národný onkologický inštitút.

https://www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost/skrining-rakoviny-prsnika

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.