Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
01.12.2022

Onkologické skríningové programy na slovensku

„Lekár budúcnosti nebude dávať žiadne lieky, ale poučí svojho pacienta o starostlivosti o ľudskú kostru, o strave a o príčine a prevencii choroby,“ povedal T. A. Edison.

V duchu tejto myšlienky sa viedla aj vedecká odborná konferencia pod názvom „ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY NA SLOVENSKU“. Ideou konferencie bola podpora prevencie, ktorá umožňuje predchádzať nádorovým ochoreniam.

Podujatie organizovala Trnavská univerzita v spolupráci s Inštitútom pre globálne zdravie a epidemiológiu, Národným onkologickým inštitútom, MZ SR, pacientskymi organizáciami a preverenými skríningovými mamografickými pracoviskami v Trnave.

Podujatie otvorila doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. – vedúca katedry LVMvZ, predsedníčka Odbornej pracovnej skupiny pre mamografický skríning pri Komisii MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne a pán dekan FZaSP prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD.

Jednotlivé bloky konferencie boli zamerané na možnosti prevencie a na skríningové programy realizované na Slovensku. Podujatie svojou aktívnou účasťou podporili aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR,  Národného onkologického inštitútu a pacientskych organizácii. O súčasnom stave onkologických skríningov na Slovensku informovala MVDr. Jana Trautenberger Ricová, koordinátorka skríningov NOI. Následne PhDr. Tatiana Kmecová z Komunikačného odboru MZ SR predstavila novú kampaň zameranú na skríningové onkologické programy – ONKOKONTROLA (https://www.onkokontrola.sk/).

Súčasný stav v mamografickom skríningu na Slovensku priblížili PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH a doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH.  Pani docentka okrem iného zdôraznila požiadavky na kvalitu skríningového mamografického pracoviska. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia trnavských preverených skríningových mamografických pracovísk MUDr. Marek Kopáčik z IZD Trnava - MRI s.r.o. a MUDr. Matej Rusina zastupujúci FN Trnava, ktorých pracoviská spĺňajú prísne požiadavky kvality prevereného skríningového mamografického pracoviska.

MUDr. Alena Kállayová - správkyňa Ružovej stužky n. f., Europa Donna Slovakia a koordinátorka pracovnej skupiny skríningu karcinómu prsníka Národného onkologického inštitútu zdôraznila, že ak sa skríningovej mamografie zúčastní viac ako 75% cieľovej populácie žien, dôjde k zníženiu úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30%. Počas svojich prednášok taktiež zdôraznila dôležitosť spolupráce s pacientskymi organizáciami, ktoré združujú ženy s rakovinou prsníka a podporujú mamografický skríning.

S cieľom podporiť prevenciu rakoviny prsníka mali počas celej konferencie všetci zúčastnení možnosť vyskúšať si samovyšetrenie prsníka na modeloch, ktoré inštruovali členovia organizácie Ružová stužka.

Ďalšiu sekciu konferencie, ktorá bola zameraná na skríning kolorektálneho karcinómu, obohatili svojimi prednáškami MUDr. Beáta Blahová, MUDr. Marián Streško, PhD., MUDr. Samuel Majna a MUDr. Rastislav Husťak.  Okrem základných informácii týkajúcich sa skríningu kolorektálneho karcinómu či výsledkov pilotného projektu, bola odprezentovaná aj vízia a budúcnosť tohto skríningu.

Prednášky zamerané na možnosti skríningu rakoviny krčka maternice prezentovali Mgr. Z. Petiová a Bc. S. Gallová, ktoré sa zamerali na vírus HPV a očkovaciu kampaň vo vybranom regióne na Slovensku. Prednosta gynekologicko – pôrodníckej kliniky vo FN v Trnave MUDr. R. Hlávek, PhD. priblížil stav gynekoonkológie za rok 2021 v Trnavskom kraji a Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH zdôraznila, aký mala dopad pandémia COVID-19 na skríning karcinómu krčka maternice. Následne o bezplatnom samoodberovom teste a o projekte PRESCRIP-TEC, ktorý je zameraný práve na možnosti skríningu rakoviny krčka maternice vo forme samoodberového testu, a na ktorom participuje FZaSP, informovali MUDr. Aurel Dobiaš a Mgr. Juliana Melichová, PhD. 

Fotodokumentácia:

http://www.ruzovastuzka.sk/main2018/galeria/event/2022/2022-11-15-trnava

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.