Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
26.05.2022

OKRÚHLE ŽIVOTNÉ JUBILEUM PÁNA PROFESORA LVMvZ

OKRÚHLE ŽIVOTNÉ JUBILEUM PÁNA PROFESORA LVM – PROF. RNDR. FRANTIŠKA ONDRISKU, PHD.

 

Univerzitný profesor, prof. RNDr. František Ondriska, PhD., oslavuje životné jubileum -70rokov.

Pán profesor je od roku 2017 členom katedry LVM a od roku 2018 aj garantom štúdia študijného programu LVM. V rámci svojho profesionálneho života sa aktívne venuje parazitológii, vďaka čomu sa stal uznávaným parazitológom slovenského, ale aj medzinárodného významu. Jeho angažovanosť v rozvoji odboru a jeho vedecké výstupy predstavujú výrazný prínos nielen pre rozvoj  katedry, ale aj fakulty a univerzity ako takej.

Prof. RNDr. František Ondriska, PhD., je zakladateľom oddelenia parazitológie Medirex, a.s. v Bratislave, ktoré založil ešte v roku 1975 v rámci mikrobiologického odboru OHS, ktoré malo sídlo v areáli nemocnice s poliklinikou na Myjave. Za krátku dobu po jeho založení zaviedol diagnostické metódy priameho dôkazu na všetky autochtónne parazitózy a postupne aj sérologické metódy na diagnostiku tkanivových parazitóz. Koncom 90-tich rokov minulého storočia myjavské parazitologické pracovisko diagnostikovalo drvivú väčšinu humánnych parazitóz dokazovaných aj v súčasnosti a poskytovalo sérologickú diagnostiku vyše 60 % zdravotníckych zariadení celého Slovenska. Parazitologickú diagnostiku postupne rozširoval kvalitatívne i sortimentom vyšetrení v ďalšej spoločnosti HPL, s.r.o, v Bratislave a po jej zániku preniesol túto diagnostiku do spoločnosti Medirex, a.s., kde pôsobí doteraz. Prof. Ondriska viedol parazitologické pracoviská 42 rokov. Pracovisko Medirex, a.s, ktorého zakladateľom je pán profesor, je toho času jediné pracovisko na Slovensku, ktoré vykonáva komplexnú diagnostiku parazitárnych ochorení, vrátane importovaných a vzácne diagnostikovaných parazitóz. Zároveň toto pracovisko predstavuje externé pracovisko pre praktickú výuku katedry LVM FZaSP TU.

Prof. Ondriska svojim neúnavným odborným zanietením zaznamenal okrem iného aj niekoľko diagnostických priorít v rámci bývalej ČSSR, po rozdelení na území Slovenska.   Takto prvý-krát v bývalej ČSSR diagnostikoval jednu z motolíc pečeňových Dicrocoelium dendriticum, ako pôvodcu ochorenia človeka, potom už v ére Slovenska akantaméby ako pôvodcov vážneho zápalu rohovky. Neskôr so svojimi kolegami prioritne diagnostikovali kokcídiu Cryptosporidium hominis ako pôvodcu hnačiek. Dokázali druhý prípad kožnej dirofilariózy a pôvodcu ďalšieho nového ochorenia na našom území – echinokokózy-alveokokózy.

Prof. RNDr. František Ondriska, PhD. je autorom a spoluautorom viac ako 250 prednášok odprezentovaných doma i v zahraničí, viac ako 270 odborných publikácii publikovaných v domácich ale aj v zahraničných vedeckých časopisoch. V publikačných výstupoch sa nachádza aj niekoľko monografií (kapitoly v monografiách), vysokoškolských učebníc a prác uverejnených v karentovaných vedeckých časopisoch. Je aj spoluautorom „Štandardného postupu pre laboratórnu diagnostiku v klinickej mikrobiológii“ a „Odborného usmernenia pre diagnostiku toxoplazmózy“. Jeho publikácie majú početnú citovanosť nielen v domácich , ale aj  medzinárodných  časopisoch.

V neposlednom rade je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedeckých projektov, členom redakčnej rady viacerých vedeckých časopisov, aktívne pôsobí ako člen mnohých vedeckých spoločností a je dlhoročným podpredsedom Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV.

Jeho významný prínos pre vedeckú komunitu bol ocenený viacerými medailami. Je nositeľom Prowázkovej medaily (2000), Hovorkovej medaily (2002), striebornej medaily SLS (2012), zlatej medajly SLS (2017), trojnásobný nositeľ ceny Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS za najlepšiu publikáciu roka (2001, 2013, 2015), ceny časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu/kazuistiku (2018), ceny Literárneho fondu za publikáciu Lekárska mikrobiológia ako spoluautor (2021) a ceny Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti (2021).

Napriek jeho pozoruhodným úspechom vo vedeckej oblasti  je nesebecký, skromný  a ochotný  pomôcť mladším kolegom a študentom.  Jeho odhodlanie,  pracovitosť,  a ľudský prístup sú inšpiráciou pre nás všetkých.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.