Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
09.06.2022

Odborníci z TRUNI uskutočnili osvetu na prevenciu rakoviny krčka maternice

prescriptec

Na prelome apríla a mája 2022 sa v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Sabinov a Bardejov, uskutočnila séria osvetových podujatí na tému prevencie rakoviny krčka maternice – PRESCRIP-TEC.

Výskumný projekt je v súlade aj so zámermi organizácie Zdravé regióny – pracovať nielen pre ľudí z komunity, ale najmä s nimi. Z pohľadu organizácie Zdravé regióny je namieste uviesť, že organizácia sa podieľa na výskume najmä preto, pretože vníma benefit pre klientky v podobe samovyšetrenia a osvetovej aktivity od odborníkov.

Osvetové podujatia sa uskutočnili v 25 obciach, ktoré v týchto okresoch spadajú do pôsobnosti 3 oblastných skupín Národného projektu Zdravé komunity 2B.

Tieto podujatia, ktoré boli vedené odborníkmi z Trnavskej univerzity a organizované Zdravými regiónmi, boli od prvého stretnutia vnímané účastníkmi, lektormi a aj širším okolím ako dobré a užitočné.

prescriptec

Podujatia boli uskutočnené až v 25 lokalitách a zúčastnilo sa ich viac ako 550 klientov z  cieľovej skupiny. Na tomto mieste je potrebné ešte zdôrazniť, že bez intenzívnej spolupráce medzi organizáciou Zdravé regióny, Trnavskou univerzitou a danou obcou/mestom by osvetové aktivity nebolo možné uskutočniť. Organizácia Zdravé regióny pracuje v komunitách už dlhodobo (a teda má potrebné skúsenosti s prácou v segregovanej komunite), a práve preto bolo možné nadviazať na dobrú prax našich asistentov podpory zdravia, ktorí denne pracujú ako s klientami, tak aj so štatutárnym orgánom danej obce. Práve tento faktor mal za následok skutočnosť, že odborníci z Trnavskej univerzity získali dôveru od publika a osvetová aktivita je vnímaná ako úspech.

Medzinárodný projekt reaguje na potrebu zvyšovania povedomia širokej verejnosti o karcinóme krčka maternice a robí to adresným a prístupným spôsobom. Aj z tohto dôvodu boli tieto osvetové aktivity vnímané pozitívne, o čom svedčí okrem záujmu žien a mužov z komunít aj záujem ďalších inštitúcií o ďalšie osvetové podujatia k tejto problematike. Po obsahovej stránke podujatia bola vyzdvihnutá jedinečnosť medzinárodného skríningového projektu PRESCRIP-TEC, ktorá spočíva aj v tom, že tento výskumný projekt má zabezpečenú vlastnú logistiku zberu vzoriek, komfortné odberové sady, pomocou ktorých si ženy odber vykonajú sami vo svojom domácom prostredí, či extenzívne dotazníky, z ktorých bude možné poznatky aplikovať do praxe pri snahe o zabezpečení dostupnejšej zdravotnej starostlivosti, a ktoré sú porovnateľné medzi zapojenými krajinami. Zároveň však bola zdôraznená aj časť projektu orientovaná na aktívnu komunikáciu s klientkou. Znamená to, že asistenti podpory zdravia v tejto cieľovej skupine, marginalizovaných rómskych komunitách, vysvetľujú dôležitosť absolvovania preventívnych prehliadok u svojho obvodného gynekológa po doručení výsledku testu. Veríme, že komplexný, participatívny a adresný prístup naozaj zvýši povedomie o tomto vážnom ochorení a povzbudí klientky a ich blízkych k absolvovaniu preventívnych prehliadok. Koordinátori a asistenti podpory zdravia zapojení v projekte sa zúčastnili školenia, ktoré sa uskutočnilo pred začatím terénnych prác (vyplňovanie dotazníkov, spôsob samoodberu dotazníkov, pozývanie na osvetové aktivity a pod.).

prescriptec

            Ako ukazujú závery a skúsenosti z osvetových podujatí, klienti vnímali osvetu veľmi pozitívne. Pozitívny dopad na komunitu sa prejavil i vo vyjadrení dôvery v tímy zdravotníkov, ktorí prednášku viedli, ale aj v podobe prevzatia zodpovednosti za vlastné zdravie. Viedli sa diskusie, v ktorých najmä klientky zdieľali aj svoje osobné skúsenosti s ochorením. Neodmysliteľnou súčasťou diskusie bola i zo strany komunity vyzdvihnutá dôležitosť osvety na túto tému, ale aj spolupráce medzi klientom a asistentom podpory zdravia, ktorý vykonáva v rámci svojej pracovnej náplne i osvetu o potrebe preventívnych prehliadok ako súčasť prevencie pred ochorením. Celkovo možno hodnotiť, že táto aktivita bola akceptovaná komunitou ako takou, a to aj napriek tomu, že sa jedná o citlivú tému. Na druhej strane, klientky zdieľali aj svoje negatívne skúsenosti s návštevou gynekológa, ktoré odhodlaniu sa k návšteve neprispievajú.

            V kampani zameranej na zviditeľnenie potreby skríningu na toto ochorenie upozorňuje i  ďalší partner v projekte, Liga proti rakovine, ale aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Výskumný projekt PRESCRIP-TEC sa na Slovensku realizuje v čase, kedy je spustená celonárodná kampaň boja proti rakovine krčka maternice, čo význam medzinárodného projektu PRESCRIP-TEC ešte umocňuje.

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.