Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
23.05.2024

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg“:

Každá z ocenených v tejto kategórii začínala svoju kariéru ako sestra a pôrodná asistentka.  Po niekoľkoročnej praxi a práci s pacientami postupne nadobudli presvedčenie, že ich budúcnosť patrí vzdelávaniu nových kolegýň a pripravovať ich do praxe. Neustále pracujú na projektoch, ktoré napomáhajú skvalitňovaniu výučby, výskumných projektoch, aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch, na ktorých prezentujú nielen úroveň vzdelávania študentov a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike, ale aj výsledky svojich výskumov. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory. Popri tejto práci pomáhajú aj stavovskej organizácii , kde sa snažia prepájať teóriu s praxou. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Slovenskej republike.

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Pani docentka Silvia Puteková pôsobí na katedre Ošetrovateľstva desiaty rok, v súčasnosti ako docentka, prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania a je  prvou prodekankou na Fakulte zdravotníctva a Sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu, ošetrovateľským postupom a teleošetrovateľstvu. Je zostavovateľkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt určených pre študentov odboru ošetrovateľstva, pre sestry a nelekárske študijné odbory.  Aktívne participuje na viacerých výskumných i vzdelávacích projektoch ako hlavná riešiteľka i spoluriešiteľka. Je posudzovateľom vedeckých projektov ako aj recenzent rôznych vedeckých i odborných publikácií. Je zakladateľkou prvého Telemedicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie nelekárskych odborov na Slovensku. Aktívne sa podieľa na projekte telemedicíny pre pacientov s chronickým zlyhaním srdca. Východiskom pre jej pracovné zameranie je 27 ročná klinická prax. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Piešťany.

 

 

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.