Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
01.02.2022

Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite

Prečo by ste si mali vybrať práve štúdium na Trnavskej univerzite? Ponúkame vám na to desať dobrých dôvodov.

1) Akademická excelentnosť  

Prakticky žiadna univerzita na Slovensku nemá takú históriu ako Trnavská univerzita, ktorá vznikla v Trnave už v roku 1635. To, že univerzitný život má v „malom Ríme“ skoro štyristoročnú tradíciu, potvrdzuje každý kameň v meste. Iba v Trnave sa nachádza jedinečný architektonický vzdelávací komplex, ktorý na Slovensku nemá obdobu: máme tu univerzitný kostol s námestím „Forum Academicum“, budovy Marianum, Adalbertinum, Stefaneum a ďalšie. „Tradície historickej Trnavskej univerzity sú pevnou súčasťou našich novodobých dejín a súčasťou prameňa, z ktorého sa napája naše terajšie postavenie, naše sebavedomie a naša hrdosť,“ pripomína rektor Trnavskej univerzity a odborník na slovenskú literatúru René Bílik.

2) Hodnoty

Trnavská univerzita je verná hodnotám, s úctou k tradíciám, otvorená výzvam. Tak znie naše motto. Snažíme sa naše hodnoty, predovšetkým rozvoj mysle, ducha i tela, odovzdávať naším študentom. „Chceme študentov viesť k tomu, aby boli vo svojom živote schopní uskutočňovať slobodné rozhodnutia a aby vedeli prevziať zodpovednosť za svoj život, aby boli intelektuálne kompetentní, ako aj emočne zrelí, a aby boli otvorení pre zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti,“ približuje prorektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner SJ.

3) Genius loci

S našou bohatou históriou úzko súvisí aj genius loci. V jednej ankete získala Trnava postavenie najkrajšieho mesta na Slovensku, o čom sa môže presvedčiť každý jej návštevník – je z roka na rok krajšia. Ducha miesta dotvára jej kaviarenský pôvab, ale aj viaceré možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas. Ako inak, Trnavská univerzita sídli v centre metropoly Trnavského kraja, kde na študentov čakajú moderné priestory. „Trnava je veľmi útulné študentské mesto, kde sa viete všade dostať pešo, sú tu špičkové prevádzky aj priestor pre kultúrne vyžitie,“ hovorí docent Marek Káčerprávnickej fakulty.

4) Rodinná atmosféra

            Na našej alma mater panuje rodinná atmosféra. Potvrdzuje to aj súčasná predsedníčka Študentskej rady Nicole Makóová: „Na Trnavskej univerzite nadmieru spokojná úplne so všetkým a nikdy by som nemenila. Nielen profesori, ale aj páni vrátnici, pani bufetárka a panie na študijnom oddelení sú vždy pripravení nám pomôcť, sú priateľskí a pristupujú k nám s maximálnou profesionalitou.“

Podobne to vníma aj profesor Adrián Jalč: „Každý študent podľa mňa môže mať pocit, že učiteľ sa mu venuje, prípadne rieši jeho problém. Pri každom študentovi sa mi objaví jeho tvár, čo pri veľkých fakultách nie je vždy možné.“

5) Spokojnosť absolventov

            Robíme všetko pre to, aby naši študenti boli spokojní a pravidelne zisťujeme názory absolventov, ako sa s odstupom času pozerajú práve na nás. Aj výsledok našej najnovšej ankety potvrdil vysokú spokojnosť absolventov so vzdelaním získaným na Trnavskej univerzite.  S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ súhlasilo alebo skôr súhlasilo až 83% „čerstvých“ absolventov  a v skupine absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia (2018/2019) spolu 94% respondentov.

Ako skvelý vnímame fakt, že uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TU, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov 2020/2021 spolu 80% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 85% respondentov ankety. Podľa daných výsledkov je pozoruhodné, ako sa zvýšila zamestnanosť študentov TU v jednotlivých odboroch štúdia, ktoré absolvovali. Túto informáciu vníma vedenie TU veľmi pozitívne.

6) Aktívny študentský život

Vytvárame priestor na aktívne zapájanie študentov do procesov zabezpečovania a neustáleho zlepšovania kvality vzdelávania. Podporujeme kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne organizujeme populárne akcie ako športový deň, univerzitný ples, imatrikulácie, študentské beánie. Aby naši študenti mohli študovať, Trnavská univerzita si pravidelne prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.

Študenti majú možnosť stať sa členom Študentskej rady a tiež prejaviť svoje talenty napríklad v speváckom zbore, univerzitnej kapele, v časopise Universitas Tyrnaviensis, v Univerzitnom pastoračnom centre a pod. Spomedzi menovaných je veľmi dôležitá práve Študentská rada, v ktorej sa môžeš angažovať a prezentovať svoje nápady a podnety priamo vedeniu univerzity.

7) Sme kvalitní a nároční

Trnavská univerzita rovná sa kvalita. Nie nadarmo sme sa pred pár rokmi stali víťazom Národnej ceny za kvalitu a ako jediná humanitne orientovaná vysoká škola môžeme používať označenie „výskumná univerzita“.

Naša študentka Barbara Bartovičová, ktorá reprezentovala Slovensko v plávaní, si napríklad našu právnickú fakultu vybrala práve preto, že sa na nej robia skúšky: „Trnavská univerzita bola preto pri mojom rozhodovaní víťazom vo všetkých ohľadoch a za štyri roky môjho štúdia som svoje rozhodnutie ani raz neoľutovala.“

Zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 7. edície medzinárodného hodnotenia U-Multirank 2020 ukázali, že Trnavská univerzita je lídrom rebríčka zapojených slovenských univerzít podľa rankingom prednastavených indikátorov a oproti piatemu miestu v minuloročnej edícií sa v rámci celkového vyhodnotenia indikátorov posunula vyššie o dve priečky na tretie miesto. Máme vynikajúce hodnotenie za podiel interdisciplinárnych publikácií, podiel spoločných publikácií so zahraničnými partnermi,  podiel publikácií s regionálnymi partnermi, ako aj podiel spoločných publikácií s rezortnými partnermi zo súkromného sektora, v ktorých univerzita získala hodnotenie v rámci skupiny „A“.

8) Sme užitoční: (Nielen) v boji proti covidu

            Všetkých nás nepríjemne zasiahla epidémia covid-19, no nestáli sme bokom. Síce sme sa museli naladiť na dištančné vyučovanie a osobná prítomnosť študentov nám stále chýba, rozhodli sme sa bojovať v prvej línii s covidom-19. Na našej fakulte zdravotníctva pôsobí veľa šikovných študentov, doktorandov a pedagógov, ktorí majú aj odbornú prax v nemocnici a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Vymenujme len niekoľkých: Janka Prnová sleduje prevenciu infekcií na oddelení nemocničnej hygieny, študentku ošetrovateľstva Nikolu Vidumskú nájdete na urgentnom príjme, ďalšia študentka Zuzana Kupská je praktická sestra na ARE a náš doktorand Lukáš Pazderka je vedúcim PCR diagnostiky v laboratóriu.

            S covidom však treba bojovať aj inými nástrojmi, preto sme ocenili pomoc našich epidemiológov, ale aj právnikov, filozofov, psychológov či teológov. Každý priložil ruku k dielu, aby sme súčasnú krízu zvládli. Navyše môžete u nás študovať aj verejné zdravotníctvo, ktorého podstatnou súčasťou je práve epidemiológia – a okrem covidu sa môžete stať odborníkom na epidémiu obezity či úrazov hlavy.

            To, že aj univerzity pomáhajú v boji s covidom, potvrdzuje aj náš spolupracovník, člen vedeckej rady fakulty zdravotníctva a sociálnej práce docent Rastislav Maďar: „V rámci tejto krízy sa jasne ukázalo, ako dokážu byť vysoké školy užitočné spoločnosti nad rámec vedy a vzdelávania. Je to tzv. tretia rola, ktorú samé iniciatívne a dobrovoľne plnili. Študenti pomáhali v nemocniciach, sociálnych lôžkových zariadeniach, orgánoch ochrany verejného zdravia.“

9) Neustále sa rozvíjame

Stále pracujeme na svojom rozvoji. „Od svojho obnovenia prešla Trnavská univerzita veľkú cestu. Vytvorila prostredie, ktoré je naklonené pokroku, dialógu a kreativite. Zlepšila svoje medzinárodné kontakty, vytvorila priestor pre vhodné uplatnenie sa absolventov na pracovnom trhu, ponúka aj rozvoj ľudskosti a pozitívnych hodnôt. Má dobrý a kvalitný zbor profesorov, ktorí to neberú len ako svoje zamestnanie ale aj ako povolanie, sú zapálení za svoj odbor a za dobro študentov,“ odporúča Trnavskú univerzitu doktorand a jezuita Tomáš Jellúš. „Prostredie univerzity pozýva k dialógu. K spoločnému hľadaniu odpovedí na výzvy života. Na Trnavskej univerzite sa mi páči jej otvorenosť. Ak má byť pravda skutočne pravdou, treba ju najprv preveriť a neklásť prekážky pýtaniu. Univerzita v nás rozvíja ľudskosť, v ktorej prirodzenosti je zakotvená túžba odhaľovať podstatu vecí, pýtať sa, konfrontovať sa s inými názormi.“

Trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

10) Vždy máš na výber

            Trnavská univerzita má päť fakúlt, takže určite si vyberieš a budeš študovať na filozofickej, teologickej, právnickej, pedagogickej fakulte alebo fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Máš možnosti vybrať si od práva, filozofie, archeológie, politológie, dejín umenia cez učiteľstvo, zdravotníctvo, sociálnu prácu, ošetrovateľstvo po teológiu či náuku o rodine. Na výber je viac ako 70 študijných programov a určite je jeden šitý pre teba na mieru.

 

Viac informácií získaš aj v tejto brožúre alebo na odkaze truni.sk/uchadzac

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.