Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
06.05.2024

Deň pohybu

Pri príležitosti konania sa osláv 30. výročia od založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a Svetového dňa pohybu organizovala katedra verejného zdravotníctva pod hlavičkou Centra podpory a ochrany zdravia podujatie s názvom DEŇ POHYBU.

Väčšina našej populácie trpí sedavosťou. Sedavosť je definovaná ako čas strávený v pokoji, ak jedinec urobí menej ako 5 000 krokov denne. Odporúčania WHO týkajúce sa miernej telesnej aktivity v trvaní aspoň 2,5 h za týždeň splnili len 2 z 3 dospelých na Slovensku, čo je podobné ako priemer EÚ (Slovensko: Zdravotný profil krajiny 2021). Pravidelný pohyb je dôležitou súčasťou prevencie a liečby civilizačných neinfekčných ochorení, ako nadhmotnosť, obezita, KVCH, nádorové ochorenia. Je jednoznačne dokázané, že fyzická aktivita a zdatnosť sa spájajú s poklesom morbidity a mortality, zlepšujú metabolické zdravie jedinca a napomáhajú udržaniu optimálnej hmotnosti. Globálny akčný plán WHO na podporu fyzickej aktivity 2018 – 2030 stanovuje 4 ciele: aktívna spoločnosť, aktívne životné prostredie, aktívni ľudia a aktívne systémy. S odbornou prednáškou vystúpil Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH, ktorý sa celoživotne venuje tejto problematike. Prítomní sa oboznámili s pohybovými návykmi, ktoré prinášajú zdravotnú prospešnosť, ale môžu tiež vytvárať patologické pohybové vzorce. Preto vedomosť je základom k zlepšeniu pohybovej gramotnosti.

  

Slovensko: Zdravotný profil krajiny 2021, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brusel. ISBN 9789264764095 (PDF) Series: State of Health in the EU SSN 25227041 (online) https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-01/2021_chp_sk_slovak.pdf

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.