Skočiť na hlavný obsah
Admin FZSP
17.09.2023

17. september - Svetový deň bezpečnosti pacientov

Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, moderná diagnostika ochorení, účinné a bezpečné lieky, napĺňanie týchto výziev je jedným z predpokladov, ako prispieť k úspešnej liečbe pacientov. Vždy s dôrazom na maximálne zabezpečenie ochrany pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Práve tieto priority zdôrazňuje Svetový deň bezpečnosti pacientov, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila na 17. septembra.

Jedným z predpokladov zlepšenia zdravotného stavu občanov je prevencia. Cieľom tohto dňa je podporiť a posilniť povedomie o tejto téme, zapojiť do iniciatívy celú spoločnosť a znížiť tak výskyt poškodení pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ciele v oblasti bezpečnosti pacienta možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  1. Správne identifikovať pacientov.
  2. Zabrániť infekcii.
  3. Zlepšiť komunikáciu zamestnancov.
  4. Identifikovať bezpečnostné riziká pacienta.
  5. Predchádzať chybám v diagnostických a medicínskych aplikáciách.
  6. Používať bezpečne lieky.
  7. Používať bezpečne alarmy.

 V súvislosti so Svetovým dňom bezpečnosti pacienta sa zdôrazňuje, že  bezpečnosť pacientov sa dotýka každého jednotlivca a nové možnosti v tejto oblasti otvárajú aj moderné technológie, vrátane e-zdravia.

PhDr. Jana Čapská, PhD.
Katedra ošetrovateľstva