Skočiť na hlavný obsah

Zamestnanci - dotazníkové prieskumy

Všetky ankety hodnotení absolventov, študentov, zamestnancov fakulty sú v prezenčnej forme k nahliadnutiu na sekretariáte dekana TU FZaSP v Trnave.

 

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce