Cytokíny
Cytokíny
Sú signálne molekuly, ktoré sa využívajú veľmi intenzívne v medzibunkovej komunikácii. Dlho sa zaraďovali medzi hormóny, pretože majú veľmi podobné účinky.

Cytokiny: gr. cyto-, bunka; a -kinos, pohyb