Štádiá umierania podľa Elizabeth Kubler-Rossovej
Umierajúci človek prechádza istými fázami prežívania, psychickými zmenami, ktoré prebiehajú oveľa skôr, ako zlyhajú životne dôležité funkcie organizmu. V priebehu týchto štádií sa človek vyrovnáva so svojou chorobou a s nevyhnutnosťou smrti. Každý jedinec je jedinečný a prežíva náročné životné situácie rôzne. Preto nie vždy tieto štádiá prebiehajú v uvedenom poradí. Umieranie a smrť môže chorého zastihnúť v štádiu depresie, alebo je možné pozorovať eufóriu tesne pred smrťou, prípadne stav zlosti. Je možné, že štádiá, ktorými pacient už prešiel, sa opäť vracajú.
Medzi štádiá umierania podľa
Elizabeth Kubler-Rossovej
 patrí:
 • 1.
  Šok a popretie – chorý po zistení prognózy ochorenia neverí, že je pravdivá. Dúfa, že ide o omyl, spôsobený napríklad zámenou výsledkov, snaží sa uniknúť pred pravdou.
 • 2.
  Zlosť, negativizmus – pacient si kladie otázku typu „Prečo práve ja?“. Môže útočiť na svoje okolie agresívnym správaním.
 • 3.
  Depresia – pacient prijíma skutočnosť, že je chorý, pociťuje smútok a nešťastie.
 • 4.
  Akceptácia, zmierenie – pacient prijíma pravdu, zmieri sa s ňou. Nachádza zmysel v živote, ktorý mu ešte ostáva.
K tejto kapitole sa vzťahuje ďalšia časť tohto elektronického kurzu s názvom: Psychické problémy spojené s umieraním.