Skočiť na hlavný obsah

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka v akademickom roku 2022/2023 vzdelávací program  "Anestéziológia a intenzívna starostlivosť" - špecializačné štúdium.

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

Mail: gabriela.doktorova [at] truni.sk

Termín podávanie prihlášok do: Fakulta plánuje špecializačné štúdium otvoriť 1.9.2023, o termíne podávania žiadostí o zaradenia na špecializačné štúdium Vás budeme včas informovať.

 

  Informácia o špecializačnom programe AIS

  Podmienky zaradenia uchádzača na AIS

  Prihláška na AIS

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č. 1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá

  Vyhláška dekana č.2/2021 - Špecializačné štúdium AIS

  Zmluva