• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Kontakt - Referát pre vedu, výskum a edičnú činnosť

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
referát pre vedu, výskum a edičnú činnosť
PhDr. Ľubica Gergelová 327 492 lubica.gergelova@truni.sk
  Mgr. Vladimír Gergel 327 419 vladimir.gergel@truni.sk

 

VYBAVOVANIE AGENDY VVČ POČAS OBDOBIA PLATNOSTI LOCK-DOWN-U

Počas obdobia lock-down-u a trvania koronakrízy, sú úradné hodiny pracovníkov referátu VVČ skrátené na jeden deň v týždni, spravidla v stredu  v čase od 9.-11. a od 13.-14. hodiny. Pracovníci budú v tomto čase fyzicky prítomní vo svojeJ kancelárii pre vybavenie nevyhnutných náležitostí. V prípade potreby takejto osobnej návštevy na referáte, prosíme o nahlásenie sa vopred telefonicky alebo mailom na tieto kontakty:

mobil: 0903 761 745 (sms,whatsapp)

mail:

vladimir.gergel@truni.sk

alebo

lubica.gergelova@truni.sk

V ostatné pracovné dni a hodiny bude vybavovanie agendy prebiehať on-line.