• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre personálne otázky

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
referát pre personálnu prácu, odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov
Mgr. Marianna Bařinová 309 416 marianna.barinova@truni.sk