• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka v akademickom roku 2020/2021 vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite" - špecializačné štúdium.

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: doc. PhDr. Jana Martinková,PhD.

Mail: jana.martinkova@truni.sk 

Termín podávanie prihlášok do: 15. augusta 2020

 

  Informácie o vzdelávacom programe

  Žiadosť o zaradenie na štúdium (prihláška)

  Doplňujúce informácie o vzdelávacom programe

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č. 1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá

  Vyhláška dekana č.3/2021 - Špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite