• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Sandra Silná

Mgr. Sandra Silná

E-mail: 
sandra.silna@tvu.sk
Telefón: 
+421 33 5939 426
Miestnosť: 
A107

Mgr. Sandra Silná.  Je internou doktorandkou Katedry sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala  bakalársky stupeň v odbore sociálna práca v zdravotníctve na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2015. V rámci svojej bakalárskej práce sa orientovala na problematiku primárnej prevencie obchodovania s ľuďmi u žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v okrese Trnava. Magisterský stupeň vyštudovala v odbore sociálna práca na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2017. V rámci magisterského štúdia sa zameriavala na problematiku šikanovania žiakov 7. ročníkov základných škôl v meste Trnava.  V súčasnosti sa  zameriava na oblasť fungovania rodín s dieťaťom s chronickým ochorením diabetes mellitus.

 

Rok získania titulu Bakalár: 2015
Rok získania titulu Magister: 2017

 

Bakalárska práca: Primárna prevencia obchodovania s ľuďmi u žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl v okrese Trnava
Diplomová práca: Šikanovanie žiakov 7. ročníkov základných škôl v meste Trnava
Dizertačná práca: Fungovanie rodín s dieťaťom s chronickým ochorením diabetes mellitus

 

Publikácie:

  1. Silná, S., Kovalčíková, N.: The occurrence of bullying among 7th grade students in the town of Trnava In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0061-4. - CD-ROM,  S. 109-115.
  2. Kovalčíková, N., Silná, S.: The families with a child with chronical disease diabetes mellitus = Semi s deťmi s chroničeskim diagnozom diabet In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. - Joškar-Ola : Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu, 2018. - ISBN 978-5-906541-21-5. - S. 98-101.