• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Martin Gál

Mgr. Martin Gál

E-mail: 
martin.gal@tvu.sk
Telefón: 
+421 33 5939 426
Miestnosť: 
A107

Mgr. Martin Gál. Je interným doktorandom na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2017 ukončil magisterský stupeň v študijnom programe sociálna práca na FZaSP TU v Trnave. Svoju bakalársku prácu zameral na tému Porovnanie systémov sociálnej politiky na Slovensku a vo vybraných krajinách (2015). Jeho magisterská práca mala názov Muži v sociálnej práci (2017). V rámci svojej dizertačnej práci sa venuje téme Život rodín žijúcich z minimálnej mzdy. V súčasnosti je členom riešiteľského kolektívu v projekte VEGA 1-0341-17/ Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny a v projekte VEGA 1-0322-18/ Pracujúca chudoba.

Rok získania titulu Bc.: 2015
Rok získania titulu Mgr.: 2017

Bakalárska práca: Porovnanie systémov sociálnej politiky na Slovensku a vo vybraných krajinách
Diplomová práca: Muži v sociálnej práci
Dizertačná práca: Život rodín žijúcich z minimálnej mzdy

 

Publikácie:

  1. Gál, M., Levická, J. 2017. Minimum wage as a part of social supportIn: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0061-4. - CD-ROM; S. 45-50.
  2. Gál, M., Levická, J. 2017. Arnold ToynbeeIn: Res socialis 2017. - Trnava: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0021-8. - S. 25.
  3. Levická, J.; Gál, M. 2018. Minimum wage and its impact on (un)employment = Minimaľnaja zarabotnaja plata i ee vlijanie na bezpaboticu In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. - Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu, 2018. - ISBN 978-5-906541-21-5. - S. 65-68.

Granty – projekty:

  • VEGA 1-0341-17 - „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín“. Trvanie projektu: 2017-2019. (spoluriešiteľ)
  • VEGA 1-0322-18 - „Pracujúca chudoba“. Trvanie