Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre uchádzačov

Zápis do 1. ročníka štúdia na akademický rok 2017/18

Zápis do 1. ročníka štúdia pre akademický rok 2017/18 sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva a o sociálnej práce TU

dňa 28.6.2017

o 9.00 hod. – študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy

o 13.00 hod.- študijný odbor ošetrovateľstvo

 

dňa 29.6.2017

o 9.00 hod. – študijný odbor sociálna práca

Slovak

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Uzávierka prihlášok 22. mája2017 !

Uchádzači o doktorandské štúdium v akreditovaných študijných odboroch Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo, Sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU môžu podávať prihlášky do 22. mája 2017. Podrobnosti o organizácii podaní prihlášok a organizácii prijímacieho konania nájdete v podmienkach prijatia

Slovak