• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Vedecká konferecnia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.
8.11.2019

Dňa 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 25.

Exkurzia v NOÚ v Bratislave
15.10.2019

Dňa 7.10.2019 sa študenti 2. a 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstva s doc. PhDr. Putekovú PhD., zúčastnili exkurzie v NOÚ v Bratislave.   V NOÚ nás srdečne privítali,  informovali nás o kritériách, ktoré by sme mali spĺňať ak by sme chceli pracovať v NOÚ.

Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja
30.9.2019

Dňa 24.9.2019 TTSK v Trnave organizoval Dni zdravia pre verejnosť. V tento deň sa mohli zamestnanci i verejnosť dozvedieť niečo o svojom zdraví.